Projekt Vindstyrka

Det är av högsta vikt att boende och företagare via vindkraftsexploatering kan ta del av och ges möjligheter att arbeta med de effekter som kan komma bygden till nytta till följd av detta. Att kunna titta på kometensförsörjning och utbildningsinsatser i närområdet för att skapa arbetstillfällen och möjligheter för att kunna bo och verka i bygden. Att även kunna utvidga kompetensen och samverkan gällande vindbruk är även det en stor del.

Projektets mål är att medverka till att minst 50 procent av årsarbetstillfällen under bygg- och anläggningstiden utgörs av regional arbetskraft. Mätmöjligheten dock beroende på när parken är bygd. I vilket fall mäts antalet aktiva företag med säte eller arbetsställe i kommunen. Vid projektstart och vid projektslut och antalet vara 10 gånger fler.

  • Medverka till att minst tio regionala årsarbetstillfällen skapas under driften av vindparken. Arbeta för att minst 15 personer boende i kommunen påbörjat teknikerutbildning under projekttiden.
  • Medverka till att minst fem nya företag bildas alternativt befintliga bolag utvecklar nya verksamhetsområden kopplat till den planerade vindkraftutbyggnaden.
  • Inventerat och utvecklat en site för en etablering av elintensiv verksamhet i Ragunda kommun. Påkopplingspunkter finns lika så lämpliga markområden.
  • I samverkan med andra, som Strömsunds och Sollefteå kommuner, bidra att skapa vindkraftteknikerutbildningar i regionen, som kan tillfredsställa behovet av tekniker och därmed lokalt vara värdeskapande.
  • De möten som hålls följs upp med enkäter och det allmänna intrycket ska vara fyra på en femgradig skala
  • Arbetet med en utvecklingsplan är påbörjad

Har du frågor om projektet? Kontakta Näringslivs- och utvecklingsenheten!

Mail: naringsliv@ragunda.se

Tel. Kundcenter 0696-68 20 00

Energimyndighetens logotyp.

Uppdaterad