Service- och trygghetspunkt i Borgvattnet

I Borgvattet etableras en service och trygghetspunkt (SOT-punkt) på Affär ́n. En SOT-punkt är en servicepunkt som har en integrerad krisberedskap för att kunna tillhandahålla en viss nivå av service, även i händelse av en krissituation.

Projektet tar sin utgångspunkt i Ragundas kommuns serviceplan och kommer att öka servicenivå och krismedvetenheten i norra Ragunda samt intill liggande byar i Strömsunds kommun.

Projektet innebär inköp av reservelverk, material samt inkoppling av reservel till SOT-punkt Borgvattnet.

Logotyp: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad