Stärka landsbygdskommuner

Ragunda kommun har ansökt om och beviljats medel via Tillväxtverket för att jobba med ett regeringsuppdrag som handlar om att stärka landsbygdskommuner med stora socioekonomiska utmaningar.

Med socioekonomiska utmaningar menas bland annat att det finns hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Under perioden 2018-2022 har särskilda möjligheter att starta upp och förstärka ett långsiktigt och hållbart arbete för att stärka förutsättningarna till att leva och bo i kommunen oavsett socioekonomisk tillhörighet.

Kommunen har ansökt om dessa pengar för att dels förstärka vårt ordinarie arbete och vissa områden med ganska akuta behov, dels för att genomföra andra insatser där vi långsiktigt tror att vi kan nå effekt. En arbetsgrupp med representanter från berörda kommunala verksamheter prioriterar och följer upp arbetet. Vi jobbar för att långsiktigt stärka folkhälsan, öka meritvärden inom grundskolorna och minska arbetslösheten. Vi jobbar främst förebyggande inom barn- och utbildningsförvaltningen vid kommunens grundskolor.

Insatser som genomförs inom ramen för satsningen är bland annat samverkansinsatsen Trampolin mellan skola och socialtjänst, handledning av arbetsmarknadsåtgärder inom skolan samt utbildning och införande av systemteoretiskt arbetssätt.

Logotyp: Med finansiering från Tillväxtverket.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad