Stärka landsbygdskommuner

Ragunda kommun har ansökt om och beviljats medel via Tillväxtverket (regeringsuppdrag) för att stärka landsbygdskommuner med stora socioekonomiska utmaningar. Kommunen vill i och med detta förstärka sitt arbete för ekonomisk och social utveckling på såväl samhällsnivå som för särskilda grupper och enskilda individer som lever och verkar i kommunen. Under perioden 2018-2020 (och förhoppningsvis ända fram till 2022) har vi nu särskilda möjligheter att starta upp och förstärka ett långsiktigt och hållbart arbete för att stärka förutsättningarna till att leva och bo i kommunen oavsett socioekonomisk tillhörighet.

Vi vill verka för insatser som bland annat väntas leda till stärkt folkhälsa, ökade meritvärden inom grundskolorna och minskad arbetslöshet. De utmaningar vi ser av att vi är en liten norrländsk inlandskommun med få arbetstillfällen, låg utbildningsnivå, höga ohälsotal, stor ekonomisk utsatthet och långa avstånd ska stävjas och de möjligheter vi ser i form av närheten mellan varandra, en till synes allt starkare mottrend mot den urbana normen, digitaliseringen och vårt läge mellan hav och kust ska stärkas.

 

Vi har ansökt om dessa pengar för att dels förstärka vårt ordinarie arbete och vissa insatser med ganska akuta behov, dels för att genomföra andra insatser där vi långsiktigt tror att vi kan nå effekt. En arbetsgrupp med representanter från berörda kommunala verksamheter prioriterar och följer upp arbetet.

 

Insatser som genomförs inom ramen för satsningen är bland annat samverkansinsatsen Trampolin mellan skola och socialtjänst, handledning av arbetsmarknadsåtgärder inom skolan samt utbildning och införande av systemteoretiskt arbetssätt.


Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2020-06-03 av Elin Dahlin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster