Stärka landsbygdskommuner

Ragunda kommun har ansökt om och beviljats medel via Tillväxtverket (regeringsuppdrag) för att stärka landsbygdskommuner med stora utmaningar.

Ragunda kommun behöver förstärka sitt arbete för ekonomisk och social utveckling på såväl samhällsnivå som för särskilda grupper och enskilda individer som lever och verkar i kommunen. Under perioden 2018-2020 har vi nu särskilda möjligheter att starta upp och förstärka ett långsiktigt och hållbart arbete för att stärka förutsättningarna till att leva och bo i kommunen oavsett socioekonomisk tillhörighet. Vi vill verka för insatser som bland annat väntas leda till stärkt folkhälsa, ökade meritvärden inom grundskolorna, ökat valdeltagande och minskad arbetslöshet. I kommunens övergripande strategi för perioden 2015-2020 finns målsättningar om 100 nya arbetstillfällen, 100 fler kommuninvånare, 100 000 besökare och 100 % rätt service i rätt tid; mål som långsiktigt ligger helt i linje med detta arbete liksom för att bidra till tillväxt och tryggad välfärd. Därtill framhävs i den lokala strategin att arbete för barn och unga är särskilt prioriterat.


De utmaningar vi ser av att vi är en liten norrländsk inlandskommun med få arbetstillfällen, låg

utbildningsnivå, höga ohälsotal, stor ekonomisk utsatthet och långa avstånd ska stävjas och de möjligheter vi ser i form av närheten mellan varandra, en till synes allt starkare mottrend mot den urbana normen, digitaliseringen och vårt läge mellan hav och kust ska stärkas. Vi har ansökt om dessa pengar för att dels förstärka vårt ordinarie arbete och vissa insatser med ganska akuta behov, dels för att genomföra andra insatser där vi långsiktigt tror att vi kan nå effekt. En arbetsgrupp med representanter från berörda kommunala verksamheter prioriterar och följer upp arbetet.  


Mer konkreta exempel på insatsområden där vi tror oss intensifiera vårt arbete är i dialogen med medborgare, stärkta möjligheter till utbildning kopplat till den lokala arbetsmarknadens behov och tidiga insatser inom förskola och skola.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2019-09-02 av Elin Dahlin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster