Ansökan bidrag för lovaktiviteter

Ragunda kommun erbjuder särskilt stöd för lovaktiviteter under 2022. Kommunen kan själv bedriva lovaktiviteter, och även fördela det till andra som gör aktiviteter. Ragunda kommun ser gärna att förenings- och/eller näringslivet tar initiativ och anordnar lovaktiviteter och de kan därför ansöka om ett särskilt bidrag för detta.

Lovpengarna kommer att fördelas ut till

 • Sommarlov (18/6-25/8) sista dag för ansökan 3/6
 • Höstlov (29/10-6/11) sista dag för ansökan 3/10

Villkor för aktiviteter

 • Det är barn 6 - 15 år som räknas.
 • Aktiviteten ska vara gratis för deltagarna eller till stor reducerad kostnad.
 • Aktiviteten ska redovisas efteråt med antal deltagare, fördelning pojkar/flickor som deltagit i aktiviteterna, plus en enkel reflektion om vad de extra pengarna betytt.

Tänk på att

 • Aktiviteten kan räknas även om det också deltar barn i ”fel” ålder.
 • Föreningens ordinarie träningar räknas inte.
 • Alla barn ska kunna delta på lika villkor, alltså kan den enda uteslutningsgrunden vara att aktiviteten blir fulltecknad.
 • Ni till exempel kan erbjuda milersättning till ledare som hämtar och lämnar barn för att de ska kunna vara med.
 • Löner till instruktörs/ledare kan vara bidragsberättigade.
 • Ni kan redovisa kostnader för fika/mat.

Vi förutsätter att de aktiviteter som ni söker för är stimulerande för såväl flickor som pojkar, att de främjar integration och bidrar till att skapa nya kontaktytor för barnen.

Lovaktiviteterna ska annonseras i evenemangskalendern på ragundadalen.se Länk till annan webbplats. och skickas till kundcenter@ragunda.se.

Ansökan om lovpengar för lovet kan göras även för helgen innan lovet startar, detta för att i största möjliga mån kunna fördela ut aktiviteterna på olika dagar. Samarbeta gärna och kom ihåg att aktiviteterna även kan förläggas utanför de större orterna.

I er ansökan vill vi också att ni beskriver hur ni ska genomföra aktiviteten utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Covid-19.

Frågor?

Hör av er till Kundcenter eller direkt till lena.sirkka@ragunda.se

Ansökan gratis lovaktiviteterRelaterade länkar

Dokument

Uppdaterad