Ansökan bidrag för lovaktiviteter 2020

Ragunda kommun erbjuder särskilt stöd för lovaktiviteter under 2020. Kommunen kan själv bedriva lovaktiviteter, och även fördela det till andra som gör aktiviteter. Ragunda kommun ser gärna att föreningslivet tar initiativ och anordnar lovaktiviteter och föreningar kan därför ansöka om ett särskilt bidrag för detta.

Så här ser villkoren ut:

  • Det är barn 6 - 15 år som räknas.
  • Ansökningar för höstlovet ska vara inlämnade senast 4/10. Besked om eventuell tilldelning av medel kommer senast under v.41.
  • Aktiviteten ska redovisas efteråt med ekonomiskt utfall och antal deltagare, fördelning pojkar/flickor som deltagit i aktiviteterna, plus en enkel reflektion om vad de extra pengarna betytt.


Tänk på att:

  • aktiviteten kan räknas även om det också deltar barn i ”fel” ålder,
  • föreningens ordinarie träningar räknas inte,
  • alla barn ska kunna delta på lika villkor, alltså kan den enda uteslutningsgrunden vara att aktiviteten blir fulltecknad,
  • ni till exempel kan erbjuda milersättning till ledare som hämtar och lämnar barn för att de ska kunna vara med,
  • löner till instruktörs/ledare kan vara bidragsberättigade,
  • ni kan redovisa kostnader för fika/mat.


Vi förutsätter att de aktiviteter som ni söker för är stimulerande för såväl flickor som pojkar, att de främjar integration och bidrar till att skapa nya kontaktytor för barnen.

Lovaktiviteterna ska annonseras i evenemangskalendern på ragunda.se samt på ragundadalen.se och skickas till kundcenter@ragunda.se.


Frågor? Hör av er till Kundcenter eller direkt till lena.sirkka@ragunda.se

Ansökan gratis lovaktiviteterRelaterade länkar

Dokument

Uppdaterad av Niclas Jarlås