Folkhälsa

Folkhälsa handlar om gruppers hälsa, inte enstaka individers. Folkhälsa är inte bara att äta nyttigt eller röra på sig utan det är ett stort hälsofrämjande arbete riktat till hela befolkningen eller utvalda grupper. Arbetets mål är jämlikhet i hälsa; att alla ska ha samma möjligheter till att göra hälsosamma och medvetna val, och att skillnaderna i hälsa mellan olika grupper ska jämnas ut.

Hälsa är ett brett begrepp som innefattar både god livskvalitet, framtidstro, trygghet, stabil ekonomi, goda sociala relationer och goda fysiska och psykiska möjligheter, och allt detta är områden som kommunen på olika sätt arbetar med.Folkhälsoarbetet i kommunen handlar mycket om att politiker och andra beslutsfattare ska besluta utifrån ett folkhälsoperspektiv, alltså med hänsyn till hur människors hälsa väntas påverkas av ett visst beslut. 

 

Hur kommunen väljer att stödja och utveckla kultur, fritids- och föreningsliv, stärka föräldraskap, stödja i ekonomiska frågor och stödja elever till goda skolresultat, samt skapa och bevara arbetstillfällen är exempel på folkhälsofrågor.

Hur sker folkhälsoarbete i kommunen?

Folkhälsoarbetet i Ragunda är övergripande och genomsyrar mer eller mindre all verksamhet. Arbetets inriktning styrs delvis utifrån vad som beslutas i BRÅ - det lokala brottsförebyggande rådet/folkhälsorådet, samt utifrån regionala styrdokument. Kommunen jobbar även extra mycket med socioekonomisk utveckling mellan 2018-2020 och det arbetet väntas ge långsiktig, positiv effekt på folkhälsan. Mer om det arbetet återfinns här>>

På nationell nivå

Riksdag och regering har nyligen antagit en ny proposition (2017/18:249) med 8 nationella målområden för folkhälsoarbetet, dessa är:

  • Det tidiga livets villkor
  • Kunskaper, kompetenser och utbildning
  • Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  • Inkomster och försörjningsmöjligheter
  • Boende och närmiljö
  • Levnadsvanor
  • Kontroll, inflytande och delaktighet
  • En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.


På nationell nivå bedrivs folkhälsoarbetet genom och i samverkan mellan bland annat Folkhälsomyndigheten, politiska organ, region, andra större myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Uppdaterad 2019-10-01 av Elin Dahlin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster