Alkohol- och drogförebyggande arbete

Alkohol- och drogförebyggande arbete är 1 av 11 målområden inom folkhälsoarbetet. Det är ett arbetsområde där flera myndigheter och kommunala verksamheter samverkar för att förebygga skadligt bruk av alkohol, narkotika, doping och tobak. Mycket av arbetet riktas till ungdomar och vårdnadshavare för att fördröja alkoholdebuten, motverka tobaksbruk och helt och hållet minimera narkotika och doping.

Var kan jag få hjälp och stöd?

Missbruk, riskbruk eller skadligt bruk av alkohol, tobak, cannabis eller andra droger är tyvärr inte så ovanligt. Hjälp finns att få och du som på ett eller annat sätt är drabbad är inte ensam! Via Individ- och familjeomsorgen (länk här>>), Region Jämtland Härjedalen eller via länkarna längst ner på sidan kan du som behöver hjälp och stöd för egen del eller som oroas för någon annan läsa mer.

Nationell ANDT-strategi:

Det finns en nationell strategi som allt förebyggande arbete utgår från. Det övergripande målet med ANDT-strategin är "ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk".


Strategin innehåller 7 långsiktiga mål. Dessa är:

  1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.
  2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak.
  3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.
  4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt.


I Ragunda leds det förebyggande ANDT-arbetet (ANDT= alkohol, narkotika, doping och tobak) av vårt lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) där bland annat polis, hälsocentral, individ- och familjeomsorgen, skolan, säkerhetssamordnaren, folkhälsoutvecklaren och politiker sitter med. 

Uppföljning:

Det förebyggande arbetet följs upp nationellt och lokalt på flera sätt, bland annat genom CAN gällande ungdomars ANDT-vanor och "Hälsa på lika villkor" som är en stor nationell folkhälsoenkät. Resultatet från senast genomförda enkäter återfinns längre ner på sidan.

Uppdaterad 2019-10-01 av Elin Dahlin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster