På vilka allmänna platser får det drickas alkohol?

Ordningslagen (1993:1617) säger att varje kommunen själva beslutar om vilka områden som ska vara alkoholfria. Polisen har rätt att ingripa när alkohol intas på alkoholfria allmänna platser. Att kommunen har beslutat om alkoholfria platser beror framför allt på att barn och unga ska skyddas mot alkoholens skadeverkningar men också för att förebygga alkoholrelaterat våld och skadegörelse.

Vad gäller?

Spritdrycker, vin, öl överstigande 2,25 volymprocent alkohol och annan jäst alkoholdryck som avses i alkohollagen (2010:1622) får inte drickas på områdena innanför de röda linjerna på följande kartor:Följande allmänna platser omfattas av förbudet även om de inte ligger innanför de rödmarkerade områdena på kartorna:

  • torg
  • lekplatser
  • idrottsanläggningar (tex fotbollsplaner)
  • motionsspår
  • badplatser
  • skol- och förskoleområden
  • kyrkogårdar/begravningsplatser
  • hälsocentraler
  • brandstationer

 

När en restaurang fått serveringstillstånd för alkohol på en viss plats undantas den/de platserna från förbudet för den tid som tillståndet avser. 


Polisen är den myndighet som ansvarar för att förbudet efterlevs och som kan agera mot dem som bryter mot förbudet. Polisen kontaktar i vissa fall kommunens socialtjänst.


Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad