Bakgrund

Projektet Världsarv Ragundadalen arbetar med att bli en svensk Geopark.

Projektet Världsarv Ragundadalen har sedan 2014 arbetat med en ansökan om att Döda Fallet ska bli ett UNESCO-världsarv. Ansökan var klar i april 2020. Riksantikvarieämbetet, som fattar beslut om svenska världsarv, meddelade i april 2020 att Sverige inte kommer att ansöka om fler världsarv än de 15 existerande.

Riksantikvarieämbetet rekommenderade projektet att istället påbörja en ansökan om att bli en svensk geopark och i ett senare skede en UNESCO-Geopark. Deras motivering var att en geopark skulle beröra ett mycket större område, potentiellt hela området kring Indalsälven. Processen skulle gå betydligt snabbare, 1-2 år i stället för 10-15 år. Det skulle även skapa möjligheter till samarbete med andra kommuner och regioner och därmed fler möjligheter till utveckling av näringslivet, särskilt inom besöksnäringen.

SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om vad en Geopark är.

Projektet skall också kunna bidra till uppfyllandet av några av de 17 olika UNESCO målen som skall vara uppnådda fram till 2030.

Globala målen

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad