Projekt Geopark Indalsälven

Sveriges geologiska undersökning (SGU) beslöt den 25 januari 2022 att utse Geopark Indalsälven till en Svensk geopark.

Bakgrund

I maj 2020 omvandlades världsarvsprojektet till ett geoparksprojekt. Projektet kommer att pågå till sista mars 2023. Målsättningen för projektet är att i en första fas få ett område kring Ragundadalen att bli svensk geopark. I en nästa fas ska området utvidgats till att även omfatta ett område längs Indalsälven i Västernorrland. Då området ligger i mellersta Sverige har vi döpt geoparken till Geopark Indalsälven.

Varför en Geopark i Ragunda?

 • Få en kvalitetsstämpel på områdets betydelse för olika geologiska, naturhistoriska och kulturhistoriska aspekter.
 • Visa på ett pedagogiskt sätt områdets utveckling samt samspelet mellan natur och människa över tid.
 • Skapa möjligheter för utveckling av området.
 • Garantera vård och skydd av området.
 • Öka kännedomen om området och locka dit besökare.
 • Skapa regional utveckling, av området och näringslivet (besöksnäringen).
 • Väcka intresse för och förankra projektet hos lokala, regionala och nationella myndigheter och organisationer samt internationella organisationer och nätverk.

Projektets huvudaktiviteter

Projektets första fas är indelat i åtta huvudaktiviteter:

 1. Ta fram en geologisk beskrivning av geoparksområdet.
 2. Ta fram ytterligare underlag som krävs för en ansökan om att bli geopark.
 3. Identifiera, markera och skylta besöksmålen inom geoparken.
 4. Ta fram och distribuera marknadsföringsmaterial i digitalt och pappersformat.
 5. Ta fram informations- och utbildningsmaterial.
 6. Kontakta företag inom besöksnäringen och starta arbetet med att utveckla nya tjänster.
 7. Kontakta universitet och undersök möjligheter till forskning i området.
 8. Ta fram digitala informationsplattformar.

Organisation

Projektet leds av Geopark Indalsälven AB som bildades 2014 för att projektleda arbetet med världsarvsansökan för Döda Fallet. Bolaget ägs av Ragunda kommun, som är majoritetsägare, Stiftelsen jamtli samt Ragunda, Fors och Stuguns hembygdsföreningar. Geopark Indalsälven AB, som har sitt säte i Ragunda kommun, arbetar under en styrelse som består av representanter från alla fem ägarorganisationer.

Projektledare är Peter Ladan. I projektet arbetar bland annat Anders Hansson, 1:e antikvarie/chefsarkeolog på Jamtli, en geolog och ett par andra externa resurser med för projektet kritisk kompetens.

Två naturnära jobbprojekt har drivits, ett 2021 och ett 2022, båda under perioden juni-dec. Totalt involverade de cirka 40 personer. De arbetade framför allt med att iordningställa besöksplatser genom att röja stigar och ta ned träd, snickra bord, bänkar och skyltar samt dokumentera besöksplatserna i bild och ljud.

Samarbeten

Projektet har etablerat samarbeten och erfarenhetsutbyten med ett flertal geoparker, universitet och geologiska föreningar. Några exempel är Platåbergens Geopark, TERRA.vita UNESCO Global Geopark i Tyskland, De Hondsrug UNESCO Global Geopark i Nederländerna och Sveriges Geologiska Förening.

Finansiering

Projektet finansieras av Stiftelsen Jamtli och Ragunda kommun vilka årligen bidrar med projektmedel. Bolaget har även fått EU-bidrag från Tillväxtverket.

Projektet har dessutom tagit initiativ till att i samarbete med Ragunda kommun och Arbetsförmedlingen ansöka om medel från Länsstyrelsen för att driva naturnära jobbprojekt som stöd till geoparksprojektet. Ansökningarna har beviljats och Ragunda kommun har fått medel för att finansiera två naturnära jobbprojektet, ett 2021 och ett 2022.

Relaterade länkar


Dokument

Uppdaterad