Bakgrund och projektinriktning

Historien

Storforsen hade länge varit ett problem för de som bodde uppströms Indalsälven. Timret som flottades bröts sönder i fallet, laxen hindrades från att vandra längre upp i älven och det fanns en dröm om att skapa en vattenled ända från Östersjön upp till Storsjön. Efter många år av utredningar, påbörjade och avslutade försök att gräva en kanal förbi fallet, tröttnade bönderna uppströms fallet och tog saken i egna händer. De bildade ett bolag och anställde en arbetsledare, Magnus Huss, för att gräva kanalen.

 

Vad bolaget saknade i ingenjörskunskap och geologisk kompetens kompenserade de med handlingskraft. Natten 6 juni 1796 bröt det påbörjade kanalbygget genom en sandås och på ett par timmar tömdes den 20 km2 stora Ragundasjön och Storforsen blev Döda Fallet.

 

Den flodvåg som sköljde ned i Indalsälvens dalgång rev med sig hus, båtar, träd, kvarnar, sågar, bryggor och fiskeanläggningar. Den största katastrofen i modern tid i Sverige var ett faktum.

De rättsprocesser som sedan följde saknar motstycke i vårt land. Först efter 200 år kunde ärendet avslutas.

Historien om Döda Fallet och Ragundasjön är mer än historien om en katastrof. Döda Fallet representerar mötet mellan människa och natur och 1700-talets framstegsoptimism då man för första gången i Norden ser en uttalad övertygelse och tro på människans förmåga att tämja naturen med ny teknik och vetenskap för att maximera välstånd och utveckling. Som exempel på den tidsanda som förebådar industrialismens stora genombrott är Döda Fallet unikt i Sverige. Döda Fallet ger oss inte bara kunskap om den tidens ideologi utan även insikt om industrialiseringens konsekvenser idag.

Syftet med nomineringen av Döda Fallet

  • Få en kvalitetsstämpel på områdets betydelse för olika naturhistoriska och kulturhistoriska aspekter.
  • Åskådliggöra på ett pedagogiskt sätt områdets utveckling samt samspelet mellan natur och människa över tid.
  • Skapa möjligheter för utveckling av området (genom sponsring mm)
  • Garantera vård och skydd av området.
  • Öka kännedomen om området och locka dit besökare.
  • Skapa regional utveckling.
  • Väcka intresse för och förankra projektet hos lokala, regionala och nationella myndigheter och organisationer.

Projektinriktning

Projektet har uppdelats i tre olika delar varav två har prioriterats:

1. Den första handlar om arbetet med nomineringsarbetet för att uppnå världsarvstatus.

 

2. Den andra delen riktar sig mot att skapa en förankring och en bredare plattform i Jämtland och Västernorrland, Länsstyrelsen, Regionen, i egen och närliggande kommuner och på nationell och internationell nivå.

 

3. Den tredje delen riktar sig mot att väcka intresse och få resursstöd hos ett antal företag i regionen för projektet. Världsarvsarbetet bygger på ett antal viktiga aspekter som skapar värde för de deltagande företagen vilket de kan använda till sin fördel i marknadsföringsprocessen. Det ska ge en extra status att kunna bli sponsor av vidareutvecklingen av idén.

svenska Unescorådets sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om världsarv, vad det är och hur det går till för att något ska bli ett världsarv. Processen är lång och kan ta flera år.

Projektet skall också kunna bidra till uppfyllandet av några av de 17 olika UNESCO målen som skall vara uppnådda fram till 2030.

Globala målen

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad av Carina Landin