Nyheter

 • Kommun och politik

  Justerat eldningsförbud i länet – förbudet mot grillning på egen tomt upphävs


  Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat att justera eldningsförbudet i länet. Beslutet gäller från den 30 juli klockan 15.00 och tills vidare.
  Läs mer>>
 • Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid

  Därför vattnar kommunen fotbollsplanerna


  Just nu försöker Ragunda kommun rädda fotbollsplanerna för att de inte ska torka sönder ytterligare.
  Läs mer>>
 • Kommun och politik

  Information om brandläget från Räddningstjänsten i Jämtland


  Två bränder kring Fångsjöbacken upptäcktes under eftermiddagen/kvällen, de är nu är släckta. Räddningstjänsten har begärt och fått in en släckvagn från Trafikverket. En helikopter ...
  Läs mer>>
 • Kommun och politik

  Totalt eldningsförbud i länet från den 28 juliThere is a total fire ban decided for the County of Jämtland


  På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutat om totalt eldningsförbud. Beslutet gäller från den 28 juli klockan 12.00 och tills vidar...
  Läs mer>>
 • Kommun och politik

  Uppdatering angående bränderna i Pålgård och Näset från Räddningstjänsten Jämtland och Ragunda kommun


  Räddningstjänsten har nu avslutat sina insatser och överlämnat ansvaret till markägarna.     
  Läs mer>>
 • Kommun och politik

  Uppdatering Frivilliga till branden i Pålgård


  (26/7) Räddningstjänsten har nu avslutat sina insatser och överlämnat ansvaret till markägarna(24/7) Räddningstjänsten i Jämtland meddelar att sista passet för behovet av frivillig...
  Läs mer>>
 • Kommun och politik

  Väg 732 avstängd mellan Halån och Vallinstorpet


  På grund av skogsbranden i Pålgård är väg 732 mellan Halån och Vallinstorpet avstängd för genomfart.
  Läs mer>>
 • Kommun och politik

  Beslut om generellt eldningsförbud i Jämtlands län      


  På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutat om generellt eldningsförbud. Beslutet gäller från den 16 juli klockan 13.00 och tills vi...
  Läs mer>>
 • Kommun och politik, Kultur och fritid

  Bevattningsförbud i Ragunda Kommun!


  Det är totalt bevattningsförbud i Ragunda kommun med kommunalt vatten från och med idag (16/7 kl. 19:00). Det är förbud mot bevattning med spridare eller slang. Det är förbud att t...
  Läs mer>>
 • Kommun och politik

  Fortsatt bekämpning av brand i Pålgård för Räddningstjänsten Jämtland


  Räddningstjänsten Jämtland fortsätter att jobba för att släcka branden i den mycket utmanande terrängen i Pålgård. Räddningsledaren har beslutatat att med hjälp av polisen evakuera...
  Läs mer>>
 • Kommun och politik

  Viktigt meddelande från SOS-alarm


  Viktigt meddelande till allmänheten i Pålgård/Hammarstrand och Näset/Bispgården från SOS-alarm. Det brinner kraftigt i skog och mark i Pålgård och Näset med kraftig rökutveckling s...
  Läs mer>>
 • Kommun och politik

  Åskan orsakar rekordmånga larm


  Senaste dagarnas åskoväder och den otroliga torkan har inneburit en hård arbetsbelastning för Räddningstjänsten Jämtland. Mellan torsdag till lördag natt har de haft ett rekordstor...
  Läs mer>>
 • Kommun och politik, Näringsliv, arbete och landsbygd

  Foderbrist och användning av kommunens mark


  Ragunda kommun har fått frågan om det finns kommunal mark som går att använda som slåtter eller bete för att hjälpa till med den akuta foderbristen.
  Läs mer>>
 • Kommun och politik, Bygga, bo och miljö, Trafik och infrastruktur

  Information om låga vattennivåer


  Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av Sverige är bekymmersam. Vi uppmanar alla att göra vad de kan för att spara vatten och ber er ...
  Läs mer>>
 • Kommun och politik

  Eldningsförbud i Jämtlands län


  Eldningsförbud införs återigen i hela länet från och med klockan 18.00 den 2 juli 2018 och gäller tillsvidare, dock längst till 31 augusti 2018.
  Läs mer>>

Uppdaterad av Niclas Jarlås