Nyheter

 • Kultur och fritid

  Kultur för hälsa


  Region Jämtland Härjedalen har avsatt särskilda medel för att stödja och stimulera kulturprojekt inom Jämtland Härjedalen som bidrar till en upplevd förbättrad hälsa hos länets bef...
  Läs mer>>
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige bjuder in till Medborgardialog i Hammarstrand


  Torsdag den 9 juni kl. 18-20.30 bjuder kommunfullmäktige in till medborgardialog angående aktuella och framtida frågor för Ragunda kommun på Hotell Hammarstrand.
  Läs mer>>
 • Kommun och politik, Näringsliv, arbete och landsbygd

  Arrende Döda fallets servering för 2022


  Ragunda kommun söker arrendator av serveringslokal i Döda Fallet för sommarsäsongen 2022.
  Läs mer>>
 • Kommun och politik

  Suicide Zeros suicidpreventiva utbildning "Våga Fråga" till alla medarbetare och politiker


  Ragunda kommun har beslutat att alla medarbetare samt politiker i Kommunstyrelsen ska få genomgå "Våga Fråga", Suizide Zeros suicidpreventiva utbildning.
  Läs mer>>
 • Kommun och politik

  Totalförsvarsövningen Vildhussen


  För att öka Sveriges militära förmåga och bygga ett starkare försvar genomför Försvarsmakten totalförsvarsövningen Vildhussen under veckorna 19-20 (9-22 maj).
  Läs mer>>
 • Kommun och politik

  Enkät angående brottsförebyggande verksamhet och trygghet "Lägesbild 2022 Civilsamhälle"


  Ragunda kommun håller på att samla in statistik och information till en lägesbild för år 2022. Den gör vi tillsammans med polisen, för att kartlägga brottsligheten och tryggheten i...
  Läs mer>>
 • Kultur och fritid

  Biblioteket i Hammarstrand är stängt


  På grund av renovering i lokalerna måste biblioteket i Hammastrand hållas stängt
  Läs mer>>
 • Bygga, bo och miljö

  Nu levereras matavfallskärlen


  Nu börjar vi leverera matavfallskärl till de hushåll som har beställt det. I kärlet finns en informationsbroschyr, matavfallsbehållare och matavfallspåsar. Allt du behöver för att ...
  Läs mer>>

Uppdaterad av Niclas Jarlås