Nyheter

 • Omsorg och stöd

  Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?


  Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få ...
  Läs mer>>
 • Omsorg och stöd

  Uppbyggnaden av Barnahus går in på sitt tredje år


  För tre år sedan började Barnahus sitt viktiga arbete för att göra processen så skonsam som möjligt och hjälpa barn som utsatts för bland annat våld, sexuella övergrepp eller som h...
  Läs mer>>
 • Näringsliv, arbete och landsbygd

  Informationsträff om företagsstöd


  Ska ditt företag investera för stärkt och hållbar konkurrenskraft? Då kan det finnas möjlighet att söka finansiellt stöd från Region Jämtland Härjedalen. Välkommen på digital infor...
  Läs mer>>
 • Näringsliv, arbete och landsbygd, Kultur och fritid

  Kultur för hälsa - sök projektbidrag


  Forskning visar att kulturinsatser kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Regionen har avsatt särskilda medel för att stödja och stimulera kulturprojekt inom Jäm...
  Läs mer>>
 • Kommun och politik

  Nytt beslut angående flytt av elever i årskurs 4 och 5 på Järåskolan


  I ett ordförandebeslut den 20 januari ändrade ordförande för kommunstyrelsen flytten av årskurs 4 och 5.
  Läs mer>>
 • Kommun och politik

  Järåskolans lokaler i Bispgården stängs


  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under gårdagen att uppdra till Kommundirektör att se över alternativa lokaler för elever och medarbetare som vistas i Järåskolans lokaler.
  Läs mer>>
 • Bygga, bo och miljö, Näringsliv, arbete och landsbygd

  Ny riskklassningsmodell för livsmedelsanläggningar


  Under 2023 kommer Bygg- och miljökontoret att klassa om alla dricksvatten- och livsmedelsanläggningar enligt en ny riskklassningsmodell. Den befintliga modellen kommer att fasas ut...
  Läs mer>>
 • Näringsliv, arbete och landsbygd

  Utbildningar inom kommunikation och marknadsföring


  Med fokus på turism- och landsbygdsföretag erbjuder Trampolin PR i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland ett antal utbildningar inom kommunikation och marknadsföring för företag i...
  Läs mer>>
 • Bygga, bo och miljö, Näringsliv, arbete och landsbygd

  Efterhandsdebitering för livsmedelskontrollen


  Från och med 1 januari 2023 gäller efterhandsdebitering för livsmedelskontrollen.
  Läs mer>>

Uppdaterad av Niclas Jarlås