Organisation Ragunda kommun

Alla kommuner är politiskt styrda där folkvalda politiker fattar beslut i alla större frågor som rör kommunen. Till sin hjälp för att förverkliga besluten har politikerna en tjänstemannaorganisation.

Ragunda kommuns politiska organisation

Kommunens politiska organisation beslutas av kommunfullmäktige.

Nämnder:

  • Kommunstyrelsen
  • Valnämnden
  • Överförmyndarnämnden
  • Bygg- och miljönämnden
  • Krisledningsnämnden

Kommunstyrelsen har fyra utskott:

  • Barn- och utbildningsutskottet
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Sociala utskottet
  • Samhällsbyggnadsutskottet

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen granskar den kommunala verksamheten på uppdrag av kommunfullmäktiges.

Tjänstemannaorganisation

Ragunda kommuns tjänstemannaorganisation leds av tillförordnad kommundirektör Jenny Kriström.Tjänstemannaorganisationen består av fyra förvaltningar. Barn- och utbildningsförvaltningen, Stöd- och omsorgsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Kommunledningsförvaltningen.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad