Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef är Maria Renvall. Barn- och utbildningsförvaltningen har fyra olika enheter. Förskoleverksamheten, Grundskoleverksamheten Elevhälsan samt Kulturskolan

Förkoleverksamheten

Enheten förskola, Bispgården

Rektor: Stina Vahlén

Enheten Förskola Hammarstrand

Rektor: Johana Valenzuela

Enheten Förskola (inkl. Fritidshem), Stugun/ Överammer

Rektor: Lie Östborg

Grundskoleverksamheten

Grundskoleenheten F-åk.9 (inkl. Fritidshem) Järåskolan Kullstaskolan och Anders-Olof skolan

Rektor: Anna Schönning
Bitr.rektor: Vakant

Enhetschef: Emma Eliasson

Grundskoleenheten F-åk.9 (inkl. Fritidshem), Hansåkerskolan

Rektor: Malin Rimmö

Elevhälsan

Verksamhetschef elevhälsan: Tommy Johannesson

Kulturskolan

Enhetschef: Emma Eliasson

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad