Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige hur kommunen har använt sina ekonomiska och personella resurser utifrån kommunens mål.

Vad en årsredovisning ska innehålla finns reglerat i lagen om kommunal redovisning. Årsredovisningen ska bland annat innehålla en förvaltningsberättelse som beskriver det ekonomiska resultatet för året, kommunens ekonomiska situation och verksamhet.

Kommunens revisorer granskar årsredovisningen. Om nämnder och verksamheter har skött sin ekonomi och sitt uppdrag rekommenderar de kommunfullmäktige att bevilja dem ansvarsfrihet.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad