Fakturor till Ragunda kommun

Du som är leverantör till Ragunda kommun ska skicka fakturor till oss elektroniskt, enligt lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277).

Läs mer om lagen hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats..

Tänk på att

 • alla inköp, oavsett värde ska faktureras med e-faktura
 • PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan den 1 april 2019 omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med Ragunda kommun så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. Lagen omfattar även utländska leverantörer.

Undantag från kravet på e-faktura

Undantag görs i de fall då e-faktura skulle innebära risk för att röja uppgifter som omfattas av sekretess eller i övrigt skada säkerhetskänslig verksamhet. Det är den upphandlande enheten som avgör om det finns en sådan risk. Misstänker du som leverantör att risken finns så ta kontakt med beställaren/kunden innan du skickar e-faktura.

Elektronisk adress och referensnummer

Ragunda kommuns fakturaväxel/VAN-partner är OpusCapita, e-fakturaadress 2120002452. GLN-nummer:7309861003438

Peppol id är 0007:2120002452

Fakturaformat

Som grund för elektronisk fakturering använder vi offentlig sektors standard, SVE-faktura­formatet. Du kan läsa mer om denna standard på www.sfti.se Länk till annan webbplats..

Kommunens fakturadress

För att kommunen ska betala inkomna fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Ragunda kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att returneras till avsändaren.

Referenskod

För att fakturorna ska komma till rätt handläggare, är det mycket viktigt att er tilldelade referenskod, samt beställarens namn, finns i fältet "Er referens".

Exempel:
RK1854 Sven Svensson

Leveransadress ska naturligtvis anges på fakturan med den adress dit varan eller tjänsten levererats.

Ragunda kommun skannar in och ankomstregistrerar erhållna fakturor.

Obligatoriska uppgifter

Följande uppgifter måste finnas på leverantörsfakturan för att den ska kunna behandlas av Ragunda kommun:

 • Kommunens fakturaadress
 • Leveransadress
 • Kommunens beställare (namn och enhet)
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och tillämpad momssats
 • Leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • Organisationsnummer
 • Information om F-skatt
 • Ref nr t ex RK1852

Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste den bifogas fakturan.

Betalningsvillkor

Kommunen betalar så att du som leverantör har din betalning på ditt konto senast 30 dagar efter fakturadatumet eller i enlighet med avtal.

Övriga uppgifter

Kommunens organisationsnummer är: 212000-2452
VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden): SE212000245201

Har du några övriga frågor kontakta ekonomi@ragunda.se eller ring  0696-68 20 00

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad