Kommunledningsavdelningen

Chef för Kommunledningsavdelningen är Jenny Kriström. De enheter som finns under kommunledningsavdelningen är: Överförmyndaren, Ekonomienheten, HR-enheten, Kanslienheten, Kommunikationsenheten, Utvecklingsenheten samt Säkerhet.

Överförmyndaren

Ragunda har ett avtal angående tjänsteköp av Östersunds kommun. Kontaktperson i Ragunda kommun är Magnus Ahnfelt, kanslichef.

Ekonomienheten

Linda Nordvall är tillförordnad ekonomichef. Under enheten finns avdelningarna säkerhet, fordonssamordning samt upphandling och inköp.

HR-enheten

Thommie Johannesson är personalchef. Under enheten finns avdelningarna:

 • HR/Lön
 • Hållbar hälsa

Kanslienheten

Magnus Ahnfeldt är kanslichef. Under enheten finns

 • Kansli, diariet och arkiv
 • Dataskyddsombud (DSO)
 • Informationssäkerhet

Kommunikationsenheten

Enhetschef är Carina Landin. Här finns avdelningarna:

 • IT-verksamheten. Verksamhetsansvarig: Henrik Palmquist
 • Kundcenter
 • Kommunikation

Utvecklingsenheten

Enhetschef för Utvecklingsenheten är Anna-Märta Johansson. Här finns verksamheterna:

 • Näringsliv
 • Landsbygdsutveckling
 • Turism
 • Fritid
 • Kultur
 • Folkhälsa
 • Infrastruktur (ej bredband)
 • Bibliotek. Verksamhetsansvarig: Eva Lund

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad