Kommunledningsförvaltningen

Chef för Kommunledningsförvaltningen är Jenny Kriström. De enheter som finns under kommunledningsförvaltningen är: Överförmyndaren, Ekonomi, Personal, Kommunikation, AMI samt Säkerhet.

Överförmyndaren

Ragunda har ett avtal angående tjänsteköp av Bräcke kommun. Verksamhetsansavrig är där Camilla Samuelsson. Kontaktperson i Ragunda kommun är Magnus Ahnfelt, kommunsekreterare.

Ekonomi

Enhetschef för ekonomi är Jenny Krisström. Under enheten finns avdelningarna fordonssamordning samt Upphandling och inköp.

Personal

Enhetschef för personal är Mats Granat. Under enheten finns avdelningarna:

 • HR/Lön
 • Hållbar hälsa

Kommunikation

Enhetschef för Kommunikation är Carina Landin. Här finns avdelningarna:

 • IT-enheten. Verksamhetsansansarig: Henrik Palmquist
 • Bibliotek. Verksamhetsansvarig: Eva Lund
 • Näringsliv- och utvecklingsavdelningen (Näringsliv, landsbygdsutveckling, kultur och fritid)
 • Kansli och Kundcenter
 • Konsumentrådgivning
 • Kommunikation

AMI

Enhetschef för AMI är Elin Dahlin. Här finns avdelningarna:

 • Arbetsmarknadsfrågor
 • Integrationsfrågor
 • Feriejobb

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad av Niclas Jarlås