Kommunledningsförvaltningen

Chef för Kommunledningsförvaltningen är Jenny Kriström. De enheter som finns under kommunledningsförvaltningen är: Överförmyndaren, Ekonomi, Personal, Enheten för verksamhetsstöd, Utvecklingsenheten samt Säkerhet.

Överförmyndaren

Ragunda har ett avtal angående tjänsteköp av Bräcke kommun. Verksamhetsansvarig är där Camilla Samuelsson. Kontaktperson i Ragunda kommun är Magnus Ahnfelt, kommunsekreterare.

Ekonomi

Enhetschef för ekonomi är Jenny Kriström. Under enheten finns avdelningarna säkerhet, fordonssamordning samt upphandling och inköp.

Personal

Enhetschef för personal är Mats Granat. Under enheten finns avdelningarna:

 • HR/Lön
 • Hållbar hälsa

Enheten för verksamhetsstöd

Enhetschef för Enheten för verksamhetsstöd är Carina Landin. Här finns avdelningarna:

 • IT-enheten. Verksamhetsansvarig: Henrik Palmquist
 • Kansli, diariet och arkiv
 • Kundcenter
 • Kommunikation
 • Konsumentinformation (Tillsammans med Östersund och Berg)
 • Dataskyddsombud (DSO)
 • Informationssäkerhet

Utvecklingsenheten

Enhetschef för Utvecklingsenheten är Anna-Märta Johansson. Här finns avdelningarna:

 • Näringsliv
 • Landsbygdsutveckling
 • Turism
 • Fritid
 • Kultur
 • Folkhälsa
 • Infrastruktur (ej bredband)
 • Bibliotek. Verksamhetsansvarig: Eva Lund

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad