Personalavdelningen

Personalavdelningen bistår kommunens övriga organisation med rådgivning, stöd och service. Vi arbetar med strategiska frågor inom det personalpolitiska området på uppdrag av kommunstyrelsen samt kommunledningsgruppen.

Inom avdelningen finns även löneadministration och kommunens samordnare i rehabiliteringsfrågor. Personalchefen leder avdelningens arbete och ingår i ledningsgruppen.


Rådgivning och stöd handlar till stor del om tolkningar och tillämpning av kollektivavtal och frågor kring arbetsrätt. Andra områden där råd och stöd ges är till exempel löner och ledarskap.


Strategiska uppdrag kan vara att arbeta fram förslag till övergripande policydokument och riktlinjer som i allt väsentligt riktar sig till samtliga medarbetare. Policydokument finns till exempel inom områdena arbetsmiljö, ledarskap och jämställdhet.


Avdelningen svarar för allmänna löneärenden såsom ersättningsfrågor, utbetalning, registrering eller olika typer av arvoden. Inrapportering av lagstadgad statistik till exempelvis SCB, Fora, KPA. Viss administration av pensioner sker inom avdelningen men i huvudsak handläggs kommunens pensioner via KPA pensionshjälpen.


Uppdaterad 2019-03-29 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster