Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen har enheterna strategisk planering och stöd, fastighet, städ, va/renhållning och bygg och miljö.

Avdelningschef

Eva Norum 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Strategisk planering och stöd

Enheten planerar, projekterar och handlägger ärenden inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendehantering inom miljö och teknik samt hanteringen av kommunens investeringsprojekt.

Mail: spos@ragunda.se

Enhetschef strategisk planering och stöd

Eva Norum

Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Bredbandsfrågor

Kontaktperson: Jonas Kriström

bredbandssamordnare@ragunda.se

Tel: 0696-68 20 00 (kundcenter)

Fastighetsenheten

Fastighetsskötsel av kommunens verksamhetslokaler och fastigheter.

Mail: fastighetsenheten@ragunda.se

Enhetschef Fastigheter

Anneli Hansson Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Ragunda Bostad

Besökstid: tisdag och torsdag kl.14:00-15:30

Telefontid: måndag till torsdag kl.10.00-12.00
Tel. 0696-68 21 53

Mail: bostad@ragunda.se

Renhållning, Vatten och avlopp

Hanterar kommunens renhållnings, vatten- och avloppsdrift.

Enhetschef

Eva Norum Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Verksamhetsansvarig renhållning och slam

Sarah Jonsson Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Städenheten

Lokalvårdar kommunens verksamhetslokaler.

Mail: stad@ragunda.se

Enhetschef Städenheten

Maria Thalén Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Bygg- och miljöenheten

Bygg- och plan, miljö- och hälsoskydd, trafik och bostadsanpassning, LINA, EDP, MBK och GIS
livsmedel, stadsarkitektsfunktion (konsult), alkohol-, tobaks- och läkemedelstillsyn.

Enhetschef

Thor-Leif Svärdby Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad