Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef är Olof Pettersson. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tre olika enheter. Teknisk verksamhet, Samhällsverksamhet samt verksamheten för Bygg och miljö.

Teknisk verksamhet

Fastighetsenheten (Fastighetsskötsel, teknisk service, beredskap, och grönytor)

Enhetschef: Håkan Pihl

Vatten, avlopp och renhållning (Vatten och avlopp, VA-teknik, vägar och gator)

Enhetschef: Kees Slinger

Städenhet (Lokalvård Hammarstrand, Stugun och Bispgården)

Enhetschef: Eva Persson

Samhällsverksamhet

Stab

Ragunda Bostad, Översiktlig planering, infrastruktur och bredband, Renhållning, slam, Entreprenader/Fastighet/uppföljning (arrenden, avtal, lantmäteri, fastighetsförsäljning mm. OVK, hissar, övr. myndighetskontakter, turist och idrottsanläggningar, gatlysen)


Verksamheten för bygg och miljö

Verksamhetschef: Göran Hansson


Bygg- och plan, Miljö- och hälsoskydd, Trafik och bostadsanpassning, LINA, EDP, MBK och GIS
Livsmedel, Stadsarkitektsfunktion (konsult), Alkohol, tobak och läkemedel

Externa tjänster/Regional samverkan

Energirådgivning

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad av Niclas Jarlås