Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef är EvaLinda Grensman. Samhällsbyggnadsförvaltningen har enheterna strategisk planering och stöd, samt verksamheten för bygg och miljö.

Förvaltningschef och tf. Fastighetschef

EvaLinda Grensman

Telefontid 08.00-09.30

EvaLinda Grensman 0696-68 20 00 (Kundcenter)

EvaLinda är tf Fastighetschef under rekryteringsperioden av en ny Fastighetschef. Här hittar du vår annons Länk till annan webbplats.

Strategisk planering och stöd

Enheten planerar, projekterar och handlägger ärenden inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendehantering inom miljö och teknik samt hanteringen av kommunens investeringsprojekt.

Telefontid 08.00-09.30

Mail: spos@ragunda.se

Enhetschef strategisk planering och stöd

Patrik Lindberg Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Bredbandsfrågor

Kontaktpersoner: Jonas Kriström och Jari Rahm

bredbandssamordnare@ragunda.se

Tel: 0696-68 20 00 (kundcenter)

Fastighetsenheten

Fastighetsskötsel av kommunens verksamhetslokaler och fastigheter.

Telefontid 08.00-09.30

Mail: fastighetsenheten@ragunda.se

Enhetschef Fastigheter

Vakant Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter) 

Ragunda Bostad

Besökstid: tisdag och torsdag kl.14:00-15:30

Telefontid: måndag till torsdag kl.10.00-12.00
Tel. 0696-68 21 53

Mail: bostad@ragunda.se

Renhållning, Vatten och avlopp

Hanterar kommunens renhållnings, vatten- och avloppsdrift.

Enhetschef

Kees Slinger Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Renhållning

(renhållning och slam)

Verksamhetsansvarig

Jenny Forslind Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)

Städenheten

Lokalvårdar kommunens verksamhetslokaler och hyresbostäder.

Telefontid 08.00-09.30

Mail: stad@ragunda.se

Enhetschef Städenheten

Maria Thalén Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)


Bygg- och miljö enheten

Enhetschef

Thor-Leif Svärdby

Bygg- och plan, miljö- och hälsoskydd, trafik och bostadsanpassning, LINA, EDP, MBK och GIS
livsmedel, stadsarkitektsfunktion (konsult), alkohol-, tobaks- och läkemedelstillsyn.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad