Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef är EvaLinda Grensman. Samhällsbyggnadsförvaltningen har enheterna teknisk verksamhet, strategisk planering och stöd, samt verksamheten för bygg och miljö.

Teknisk verksamhet

Fastighetsenheten (fastighetsskötsel, teknisk service, beredskap, vägar och gator och grönytor)

Enhetschef: Håkan Pihl

Vatten och avlopp (vatten och avlopp, VA-teknik)

Enhetschef: Kees Slinger

Renhållning (renhållning, slam)

Verksamhetsansvarig: Jenny Forslind

Städenhet (lokalvård Hammarstrand, Stugun och Bispgården)

Enhetschef: Maria Thalén

Strategisk planering och stöd

Ragunda Bostad, översiktlig planering, infrastruktur och bredband, entreprenader/fastighet/uppföljning (arrenden, avtal, lantmäteri, fastighetsförsäljning, upphandling, OVK, hissar, övr. myndighetskontakter, turist- och idrottsanläggningar, gatlysen, mm).

Enhetschef: Patrik Lindberg

Verksamheten för bygg och miljö

Tillförordnad verksamhetschef: Thor-Leif Svärdby

Bygg- och plan, miljö- och hälsoskydd, trafik och bostadsanpassning, LINA, EDP, MBK och GIS
livsmedel, stadsarkitektsfunktion (konsult), alkohol-, tobaks- och läkemedelstillsyn.

Externa tjänster/Regional samverkan

Energi- och klimatrådgivning

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad