Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tillförordnad förvaltningschef är Lars Åhlenius. Samhällsbyggnadsförvaltningen har enheterna teknisk verksamhet, strategisk planering och stöd, samt verksamheten för bygg och miljö.

Teknisk verksamhet

Fastighetsenheten (fastighetsskötsel, teknisk service, beredskap, vägar och gator och grönytor)

Enhetschef: Håkan Pihl

Vatten och avlopp (vatten och avlopp, VA-teknik)

Enhetschef: Kees Slinger

Renhållning (renhållning, slam)

Verksamhetsansvarig: Jenny Forslind

Städenhet (lokalvård Hammarstrand, Stugun och Bispgården)

Tillförordnad enhetschef: Elisabet Pedersen

 

Strategisk planering och stöd

Ragunda Bostad, översiktlig planering, infrastruktur och bredband, entreprenader/fastighet/uppföljning (arrenden, avtal, lantmäteri, fastighetsförsäljning, upphandling, OVK, hissar, övr. myndighetskontakter, turist- och idrottsanläggningar, gatlysen, mm).

Enhetschef: Patrik Lindberg

 

Verksamheten för bygg och miljö

Verksamhetschef: Göran Hansson

Bygg- och plan, miljö- och hälsoskydd, trafik och bostadsanpassning, LINA, EDP, MBK och GIS
livsmedel, stadsarkitektsfunktion (konsult), alkohol-, tobaks- och läkemedelstillsyn.

 

Externa tjänster/Regional samverkan

Energi- och klimatrådgivning

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad