Stöd- och omsorgsavdelningen

Avdelningschef är Håkan Wretling. Stöd- och omsorgsavdelningen har fyra enheter. Individ- och familjeomsorgen (IFO), Vård och omsorg, Kostenheten samt Arbetsmarknad och integration (AMI).

IFO-enheten

Enhetschef: Gun Valli
Biträdande verksamhetschef: Lanja Abdulla

Vård- och omsorgenheten

Legitimerad personal

Enhetschef: Marie Niklasson

Hemvården Hammarstrand

Enhetschef: Angelica Näslund

Hemvården Bispgården

Enhetschef: Ingela Håkansson

Äldreboende Nyviksvägen, Hammarstrand

Enhetschef: Susanne Viklund

Bergegården och hemvården, Stugun

Enhetschef: Ann-Catrin Rantamäki

Äldreboendet Nipängen, Bispgården

Enhetschef: Maria Olofsson

Lss/Stödboende och bistånd

Enhetschef: Lena Bergström

Korttidsboende Eken:

Enhetschef: Lena Bergström

MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska

Jens Hansson

Kostenheten

Enhetschef: Karl-Erik Liljekvist

Tillagningskök på: Nipängen, Björkhammar och Hansåkerskolan

AMI

Enhetschef: Ingela Schöqvist.

Här finns verksamheterna:

  • Arbetsmarknadsfrågor
  • Integrationsfrågor
  • Feriejobb

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad