Stöd- och omsorgsförvaltningenförvaltningen

Förvaltningschef ärElisabeth Carlander-Blom. Stöd- och omsorgsförvaltningen har tre olika enheter. Verksamheten för IFO, Verksamheten för vård och omsorg samt Kostenheten.

Verksamheten för IFO

Individ och familjeomsorgen

IFO-chef: Gun Valli
Bit. IFO-chef: Peter Berglund

Verksamheten för vård och omsog

Legitimerad personal

Enhetshef: Åsa Johannesson

Hemvården Hammarstrand

Enhetshef: Eva Blomkvist

Hemvården Bispgården

Enhetshef: Marie Niklasson

Äldreboende Nyviksvägen, Hammarstrand

Enhetshef: Majvor Thorin och Jenny Andersson

Bergegården och hemvård, Stugun

Enhetshef: Annika Olsson

Äldreboendet Nipängen, Bispgården

Enhetschef: Mariana Lindhe

Lss/Stödboende och bistånd

Enhetshef: Lena Bergström

Korttidsboende Eken:

Enhetshef: Majvor Thorin

MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska

Agneta Draxten

Kostenheten

Enhetschef: Agneta Lövefelt
Tillagningskök på: Nipängen, Björkhammar och Hansåkerskolan

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad av Carina Landin