Stöd- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef är Nils-Olof Nilsson. Stöd- och omsorgsförvaltningen har fyra verksamheter. Individ- och familjeomsorgen (IFO), Vård och omsorg, Kostenheten samt Arbetsmarknad och integration (AMI).

Verksamheten för IFO

Verksamhetschef: Gun Valli
Biträdande verksamhetschef: Peter Berglund

Verksamheten för vård och omsorg

Legitimerad personal

Enhetschef: Åsa Johannesson

Hemvården Hammarstrand

Enhetschef: Angelica Näslund

Hemvården Bispgården

Enhetschef: Kjerstin Swärdby

Äldreboende Nyviksvägen, Hammarstrand

Enhetschef: Majvor Thorin och Jenny Andersson

Bergegården och hemvård, Stugun

Enhetschef: Annika Olsson

Äldreboendet Nipängen, Bispgården

Enhetschef: Marie Niklasson

Lss/Stödboende och bistånd

Enhetschef: Lena Bergström

Korttidsboende Eken:

Enhetschef: Majvor Thorin

MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska

Agneta Draxten

Kostenheten

Enhetschef: Agneta Lövefelt
Tillagningskök på: Nipängen, Björkhammar och Hansåkerskolan

AMI

Enhetschef för AMI är Elin Dahlin. Här finns avdelningarna:

  • Arbetsmarknadsfrågor
  • Integrationsfrågor
  • Feriejobb

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad