Kommunstyrelsen

(tillika Arbetslöshetsnämnd, Civilförsvarsnämnd, Kristidsnämnd, Beredskapsnämnd och Krigshjälpsnämnd).

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen och har 11 ledamöter valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förbereder nästan alla ärenden åt kommunfullmäktige och har en ledande och samordnande roll för övriga styrelser och nämnder i kommunen.

Ledamöter i Kommunstyrelsen, Ragunda kommun >>


Kommunstyrelsen och de andra nämnderna är enligt svensk tradition proportionerligt sammansatta av representanter från partierna. Mandatfördelningen motsvarar den i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens uppgifter är:

  • Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.
  • Uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
  • Från nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden som behövs.
  • Sköta kommunens ekonomiska förvaltning.
  • Ha uppsikt över nämnderna och de företag som kommunen har inrättat.
  • Göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, nämnder och andra myndigheter.
  • Bereda eller yttra sig i nästan alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.
  • Verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Kommunsstyrelsens utskott

Kommunstyreslen har inrättat tre stycken utskott som bereder ärenden till Kommunstyrelsen. Utskottet består av 3-5 ledamöter och styrs av ordförande som är ledamot i Kommunstyrelsen.

 

Utskotten ansvarar för

- att vision, mål och riktlinjer för verksamheten efterföljs

- vara beredande organ i framtagande av planer och policyprogram

- bevaka att budgeten för verksamheten efterföljs. I god tid rapportera avvikelser till ansvarig nämnd.

- Fördjupa sig i aktuella ärenden inom verksamheten och rapportera till kommunstyrelsen

- vara ett bevakande organ för politiska frågorna inom verksamheten

- genomföra utvärdering/uppföljning på beslut i kommunstyrelsen

- remissinstans

- återrapporteringen ska vara så tydlig att kommunstyrelsen vet vad som beslutats.

 


Uppdaterad 2019-04-10 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster