Politik och demokrati

Ragunda är en av Sveriges 290 kommuner och består av cirka 5000 invånare. Kommunerna ansvarar för merparten av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Ragunda kommun styrs genom en direktvald politiska församling, så kallad kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott.

Ragunda kommun styrs av Centerpartiet, Allians för Ragunda, Kristdemokraterna och Moderaterna. Dessa partier samarbetar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tagit roll som opposition.

Lagstadgad verksamhet

Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Det här är kommunen skyldig att erbjuda

 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning
 • Överförmyndarverksamhet

Annan verksamhet

En kommun kan också erbjuda annan verksamhet. I Ragunda kommun finns bl.a. öppen förskola, fritidsverksamhet, näringslivs-och landsbygdsutveckling samt kultursamordnare.

Kommunernas uppgifter regleras i kommunallagen och i flera andra lagar, t.ex. socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, skollagen.

Ledamöter i nämnder och styrelser

Alla förtroendevalda inom Ragunda kommun går att nå på e-post enligt följande: namn.efternamn@politiker.ragunda.se

Kommunfullmäktige

Ledamöter

Birgitta Orrebo Afr Ordförande

Isak Andersson Lexner C Vice ordförande

Jonas Andersson S Andre vice ordförande

Maud Herkules M

Erik Pettersson M

Anton Hammar S

Gudrun Wikén S

Lena Holmgren S

Roger Östlund S

Annika Nilsson S

Lennart Skoog S

Ellen Eriksson S

Marcus Toljamo S

Julia Aune Larsson S

Mikael Westin C

Annika Lindström C

Håkan Lindström C

Anne Östlin C

Margareta Nordling C

Jonte Fischer V

Stefan Nilsson KD

Pehr Häggkvist SD

Janne Salander SD

Kai Ahola SD

Elisabeth Björklund Afr

Ersättare

Denise Andersson M

Victoria Greland M

Anders Frimert S

Gunilla Olsson S

Johan Palmquist S

Helén Grankvist S

Kjell Grafström S

Lennart Raswill C

Harriet Andersson C

Olle Danielsson C

Catarina Raswill Antan V

Karl-Erik Lundin KD

Mats Rafstedt V

Eva Lundin KD

Göran Hansson SD

Sonja Nordbakk SD

Jan-Erik Westman Afr

Kajsa Bernhold Afr

Revision

Elisabeth Enroth (S),
Larry Brandin (KD), vice ordförande
Brittinger Håkansson (S)
Berit Forsgård (S), ordförande
Ewa Ocklind (AFR)

Valnämnd

Ledamöter i Valnämnden:

 1. Karl-Erik Lundin (KD), ordförande
 2. Annika Näsström (C)
 3. Jan-Erik Westman (AFR)
 4. Andreas Jacobsson (S), vice ordförande
 5. Ingela Adebåge Frimert (S)

Ersättare:

 1. Anna-Lena Holmgren (S)
 2. Catarina Raswill Antán (V)
 3. Mattias Ellingsson (S)
 4. Aurelia Jensen (M)
 5. Karina Mårell (KD)

Kommunstyrelsen

Ledamöter:

 1. Mikael Westin (C) ordförande
 2. Maud Herkules (M) vice ordförande
 3. Lennart Raswill (C)
 4. Annika Lindström (C)
 5. Elisabeth Björklund (AFR)
 6. Anton Hammar (S) andre vice ordförande
 7. Ellen Eriksson (S)
 8. Roger Östlund (S)
 9. Lena Holmgren (S)
 10. Andreas Jacobsson (S)
 11. Pehr Häggkvist (SD)

Ersättare

 1. Karl-Erik Lundin (KD)
 2. Victoria Greland (M)
 3. Olle Danielsson (C)
 4. Harriet Andersson (C)
 5. Kajsa Bernhold (AFR)
 6. Lennart Skoog (S)
 7. Gudrun Wikén (S)
 8. Kjell Grafström (S)
 9. Brittinger Bergqvist (S)
 10. Jonte Fisher (V)
 11. Janne Salander (SD)

Bygg- och miljönämnden

Ledamöter:

 1. Margareta Nordling (C), ordförande
 2. Samuel Westin (C)
 3. Johan Palmquist (S), andre vice ordförande
 4. Annika Nilsson (S)
 5. Jan-Erik Westman (AFR), vice ordförande

Ersättare:

 1. Anne Östlin (C)
 2. Erik Pettersson (M)
 3. Marcus Toljamo (S)
 4. Anna-Lena Holmgren (S)
 5. Bob M Jonsson (S)

Krisledningsnämnden

Ledamöter

 1. Mikael Westin (C), ordförande
 2. Maud Herkules (M), vice ordförande
 3. Anton Hammar (S), andre vice ordförande
 4. Lena Holmgren (S)
 5. Annika Lindström (C)

Ersättare

 1. Håkan Lindström (C)
 2. Elisabeth Björklund (AFR)
 3. Ellen Eriksson (S)
 4. Roger Östlund (S)
 5. Gudrun Wikén (S)

Kommunfullmäktigeberedning för demokrati och politikens arbetsformer

 1. Birgitta Orrebo (AFR)
 2. Isak Andersson Lexner (C)
 3. Jonas Andersson (S)
 4. Karl-Erik Lundin (KD)
 5. Håkan Lindström (C)
 6. Susanne Söderström (AFR)
 7. Anton Hammar (S)
 8. Jonte Fischer (V)
 9. Pehr Häggkvist (SD)
 10. Maud Herkules (M)

Barn- och utbildningsutskottet

Ledamöter:
Elisabeth Björklund (AFR), ordförande
Roger Östlund (S), vice ordförande
Lena Holmgren (S), andre vice ordförande

Ersättare:
Victoria Greland (M)
Annika Lindström (C)
Gudrun Wikén (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter:
Mikael Westin (C), ordförande
Maud Herkules (M), vice ordförande
Annika Lindström (C)
Anton Hammar (S), andre vice ordförande
Lena Holmgren (S)

Ersättare:
Karl Erik Lundin (KD)
Victoria Greland (M)
Andreas Jacobsson (S)

Sociala utskottet

Ledamöter:
Lennart Raswill (C), ordförande
Kajsa Bernhold (AFR), vice ordförande
Ellen Eriksson (S), andre vice ordförande

Ersättare:
Elisabeth Björklund (AFR)
Lennart Skoog (S)
Jonte Fischer (V)

Tillgänglighetsrådet

Ledamöter:
Lennart Raswill (C)
Kajsa Bernhold (AFR)
Ellen Eriksson (S)

Ersättare:
Annika Lindström (C)
Victoria Greland (M)
Lena Holmgren (S)

Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet

Ragunda kommun kommer från och med den 1 januari ingå i en gemensam nämnd angående överförmyndarverksamhet tillsammans med Krokom, Åre och Östersund.

Ledamot under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 är

Susanne Söderström (AFR)

Ersättare: Annika Lindström (C)

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Ledamot under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 är Mikael Westin (C)

Ersättare: Anton Hammar (S)

Gemensamma nämnden för sammanhållen upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

Ledamot under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 är Lennart Raswill (C) 

Ersättare: Lena Holmgren (S) 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan

Ledamot under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 är Annika Lindström (C)

Ersättare: Lena Holmgren (S) 

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad