Politik och demokrati

Ragunda är en av Sveriges 290 kommuner och består av cirka 5000 invånare. Kommunerna ansvarar för merparten av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Ragunda kommun styrs genom en direktvald politiska församling, så kallad kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott.

Ragunda kommun styrs av Centerpartiet, Allians för Ragunda och Kristdemokraterna. Dessa partier samarbetar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tagit roll som opposition.

Lagstadgad verksamhet

Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Det här är kommunen skyldig att erbjuda

 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning
 • Överförmyndarverksamhet

Annan verksamhet

En kommun kan också erbjuda annan verksamhet. I Ragunda kommun finns bl.a. öppen förskola, fritidsverksamhet, näringslivs-och landsbygdsutveckling samt kultursamordnare.

Kommunernas uppgifter regleras i kommunallagen och i flera andra lagar, t.ex. socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, skollagen.

Ledamöter i nämnder och styrelser

Alla förtroendevalda inom Ragunda kommun går att nå på e-post enligt följande: namn.efternamn@politiker.ragunda.se

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter

Stefan Nilsson (KD), Hammarstrand Ordförande

Isak Andersson Lexner (C), Bispgården Vice Ordförande

Elisabet Yngström (S), Stugun 2:e Vice Ordförande

Håkan Lindström (C), Bispgården

Mikael Westin (C), Hammarstrand

Larz Danielsson (C), Hammarstrand

Margareta Nordling (C), Bispgården

Annica Lindström (C), Hammarstrand

Karl-Axel Andersson (C), Hammarstrand

Vakant

Jonas Andersson (S), Hammarstrand

Jenny Palmquist (S), Hammarstrand

Roger Östlund (S), Bispgården

Lennart Skoog (S), Stugun

Gudrun Wikén (S), Hammarstrand

Anders Frimert (S), Stugun

Annika Nilsson (S), Stugun

Kjell Grafström (S), Hammarstrand

Catarina Raswill Antan (V), Stugun

Pehr Häggkvist (SD), Stugun

Ulla Vikander (-), Bispgården

Eva Sundin (-), Bispgården

Elisabeth Björklund (Afr), Bispgården

Birgitta Orrebo (AfR), Bispgården

Ersättare

Ingrid Alf (C), Stugun

Karl-Erik Lundin (KD), Hammarstrand

Eva Lundin (KD), Hammarstrand

Christer Backström (S), Stugun

Johan Palmquist (S), Hammarstrand

Bob Jonsson (S), Stugun

Gunilla Olsson (S), Bispgården

Lena Holmgren (S), Stugun

Susanne Söderström (Afr), Bispgården

Jan-Erik Westman (Afr), Bispgården

Revision

Ordförande

Berit Forsgård (S)
Tel. 070-21 79 174

Vice ordförande

Larry Brandin (KD)

Ledamöter

Elisabeth Enroth (S)

Eva Ocklind (Afr)

Marie Dahlgren ()

Valnämnd

Ordinarie ledamöter

Karl-Erik Lundin (KD), ordf, Hammarstrand

Jan-Erik Vestman (Afr), vice ordf, Bispgården

Annika Näsström (C), Bispgården

Jim Salomonsson (S), Hammarstrand

Catarina Raswill Antán (V), Stugun

Ersättare

Susanne Söderström (AfR)

Margareta Nordling (C), Bispgården

Isak Andersson-Lexner (C), Hammarstrand

Lisbet Borefors (S), Hammarstrand

Annika Eklund (S), Stugun

Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter

Mikael Westin, (C), Ordförande, Hammarstrand

Håkan Lindström, (c), Vice ordförande, Bispgården

Jonas Andersson (S), andre vice ordförande, Hammarstrand

Eva Sundin (-), Bispgården

Annica Lindström, (C), Hammarstrand

Elisabeth Björklund (AfR), Bispgården

Elisabet Fjellström (S), Stugun

Lennart Skoog (S), Stugun

Kjell Grafström (S), Hammarstrand

Katarina Sahlin (S), Stugun

Ulla Vikander (-), Bispgården

Ersättare

Karl-Erik Lundin (KD)

Ingrid Alf (C)

Isak Lexner Andersson (C)

Lennart Raswill (C)

Susanne Söderström (Afr)

Anton Hammar (S)

Gudrun Wikén (S)

Bob Jonsson (S)

Gunilla Olsson (S)

Catarina Raswill Antan (V)

Pehr Häggkvist (SD)

Bygg- och miljönämnden

Ordinarie ledamöter

Margareta Nordling (C), ordförande, Bispgården

Jan-Erik Westman (Afr), vice ordförande, Bispgården

Roger Östlund (S) andre vice ordförande, Bispgården

Isak Andersson-Lexner (C), Hammarstrand

Annika Nilsson (S), Stugun

Ersättare

Alice Österlund (Afr), Bispgården

Johan Palmquist (S), Ammer

Christer Backström (S), Stugun

Larz Danielsson (C), Hammarstrand

Överförmyndarnämnden

Ordinarie ledamöter

Margareta Nordling (C), ordförande, Bispgården

Jan-Erik Westman (Afr), vice ordförande, Bispgården

Roger Östlund (S), andre vice ordförande, Bispgården

Isak Andersson-Lexner (C), Hammarstrand

Annika Nilsson (S), Stugun

Ersättare

Alice Österlund (Afr), Bispgården

Johan Palmquist (S), Ammer

Christer Backström (S), Stugun

Larz Danielsson (C), Hammarstrand

Krisledningsnämnden

Ordinarie ledamöter

Mikael Westin (C), ordförande, Hammarstrand

Eva Sundin (Afr), vice ordförande, Bispgården

Jonas Andersson (S), andre vice ordförande, Hammarstrand

Annica Lindström (C), Hammarstrand

Elisabet Fjellström (S), Stugun

Ersättare

Håkan Lindström (C)

Larz Danielsson (C)

Susanne Söderström (Afr)

Lennart Skoog (S)

Kjell Grafström (S)

Barn- och utbildningsutskottet

Ordinarie ledamöter

Elisabeth Björklund (Afr), Ordförande

Susanne Söderström (Afr), Vice ordförande

Elisabet Fjellström (S), Andre vice ordförande

Ersättare

Håkan Lindström (C)

Annika Lindström (C)

Katarina Sahlin (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordinarie ledamöter

Mikael Westin (C), Ordförande

Håkan Lindström (C), Vice ordförande

Jonas Andersson (S), Andre vice ordförande

Ersättare

Elisabeth Björklund (Afr)

Elisabeth Fjellström (S)

Sociala utskottet

Ordinarie ledamöter

Håkan Lindström (C), Ordförande

Elisabeth Björklund (Afr), Vice ordförande

Lennart Skoog (S), Andre vice ordförande

Ersättare

Larz Danielsson (C)

Karl-Erik Lundin (KD)

Kjell Grafström (S)

Samhällsbyggnadsutskottet

Ordinarie ledamöter

Annika Lindström (C), Ordförande

Susanne Söderström (Afr), Vice ordförande

Gudrun Wikén (S), Andre vice ordförande

Ersättare

Vakant

Mikael Westin (C)

Bob Jonsson (S)

Tillgänglighetsrådet

Ordinarie ledamöter

Håkan Lindström (C), ordförande

Elisabeth Björklund (Afr), vice ordförande

Lennart Skoog (S), 2:e vice ordförande

Ersättare

Annica Lindström (C)

Eva Sundin (-)

Kristina Ungh (S)

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad