Allmänna val 2022 - Vad händer nu?

Den 11 september 2022 röstade vi för att välja representanter till Sveriges riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Valresultatet är klart och mandaten har fördelats. Det nya politiska styret börjar ta form inför den nya mandatperioden. 

Vad händer nu på den politiska arenan i Ragunda kommun?

September-oktober

Förhandlingar mellan de politiska partierna pågår inför kommunfullmäktiges möte den 20 oktober. Därefter formar partierna ett nytt samarbete i kommunfullmäktige.

Oktober 

15 oktober:

Ragunda kommuns nyvalda fullmäktige tillträder, oavsett om partierna har förhandlat färdigt med varandra om vilka som ska styra vår kommun fram till 2026.

20 oktober:

Det nya kommunfullmäktige sammanträder för första gången och röstar om vilka partier som ska ingå i kommunstyrelsen, kommunens styrnings- och ledningsorgan. 

På sammanträdet bestäms också vem som ska vara ordförande, förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige. Dessutom tar fullmäktige beslut om vilka som ska ingå i valberedningen. Samtidigt blir det klart vilka partier som bildar opposition.

Oktober-våren 2023

Kommunfullmäktige sammanträder och fastställer budget för 2023 den 24 november 2022.

Politikerna i det nya fullmäktige får utbildning i vad som är deras politiska uppdrag, hur kommunallagen fungerar, hur kommunen är organiserad, hur mötesformerna ser ut, med mera.

Mandatfördelningen för partierna

Socialdemokraterna 10 mandat

Centerpartiet 6 mandat

Sverigedemokraterna 3 mandat

Moderaterna 2 mandat

Allt för Ragunda 2 mandat

Kristdemokraterna 1 mandat

Vänsterpartiet 1 mandat

Uppdaterad