Medborgardialog

Medborgardialog är ett sätt att ta vara på kommuninvånarnas synpunkter på aktuella frågor.

Dialog betyder samtal, och medborgardialogen är i grunden ett samtal mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Kommuninvånarna kan på så sätt få inflytande också mellan valen, och de folkvalda får bättre underlag för beslut som ska fattas.

Medborgardialog innebär inte direkt demokrati. Dialogen är ett komplement till vår representativa demokrati, där valda politiker fattar besluten.

Kommande medborgardialoger

Medborgardialog med kommunfullmäktige

Torsdag den 9 juni kl. 18-20.30 bjuder kommunfullmäktige in till medborgardialog angående aktuella och framtida frågor för Ragunda kommun på Hotell Hammarstrand. Läs mer här.

Dialog om ny översiktsplan

Vill du som medborgare i Ragunda kommun tycka till om kommunens utveckling?

Ragunda kommun bjuder in dig som invånare i kommunen till en tidig dialog för att diskutera frågor som, vilka naturområden som är viktiga att bevara både inom tätorten och i kommunen, vart du åker om du vill vara ute i naturen och hur du vill att Ragunda kommun ska utvecklas med sikte mot 2050. Det är du som invånare i kommunen som har både kunskap och erfarenhet av ditt närområde och det tycker vi är viktigt att ha med som en del i underlaget i arbetet med kommande översiktsplan.

Den tidiga medborgardialogen kommer genomföras följande datum:

  • 26 april Stugun klockan 18 – 20:30, Nornan
  • 27 april Hammarstrand klockan 18 – 20:30, Hotell Hammarstrand
  • 3 maj Bispgården klockan 18 – 20:30, Älggårdsberget

Efter att den tidiga medborgardialogen är genomförd kommer kommunen att göra en sammanställning och redovisa resultatet på ragunda.se.

I samband med att översiktsplanen kommer ut på samråd kommer du som invånare att få ytterligare en chans att framföra dina tankar, synpunkter och funderingar vid en medborgardialog. Information om när det kommer genomföras kommer senare.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad