Felanmälan

Vi arbetar för att alla medborgare och besökare ska trivas i vår kommun. Vi har alla ett gemensamt ansvar och genom att du gör oss medvetna om vad som kommunen behöver åtgärda kan vi snabbare och effektivare åtgärda problemet.

  • Du kan göra en felanmälan via vårt webbformulär nedan.
  • Du som bor i Ragunda kommuns hyreshus kan göra din felanmälan genom att logga in "Mina sidor" på www.ragunda.se/bostad Länk till annan webbplats.. Användarnamn och lösenord hittar du på din faktura.
  • Du kan även ringa in din felanmälan under kontorstid till kommunens kundcenter tel. 0696-68 20 00

Akut felanmälan efter kontorstid för kommunens vattenleverans eller kommunens hyreshus? Ring SOS alarm 063-51 19 42.

Akuta problem är sådant som innebär risk för personskada eller skada på fastigheten, tex. vattenläckor, krossade glasrutor på våra fastigheter eller hiss ur funktion.

Följande uppgifter är bra att ha tillhands när du gör en felanmälan:

  • kontaktuppgifter
  • typ av skada/fel
  • var skadan/felet finns någonstans
  • eventuell bild på skadan/felet

Vad händer när du gjort felanmälan?

Om du gör din felanmälan via webben och fyllt i korrekt mejladress får du automatiskt en bekräftelse på att din felanmälan är registrerad. Väljer du att inte fylla i din mejladress kan du inte få någon återkoppling. Vi åtgärdar felen som anmäls olika snabbt beroende på hur allvarliga de är och utifrån vems ansvarsområde det är.

Personuppgifterna i denna felanmälansenkät registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om GDPR här>>

Felanmälan gata, park och vägbelysning

När du beskriver problemet och anger adressen försök då att vara så tydlig som det bara går, det underlättar och kan innebära snabbare åtgärd.

Pågående driftstörningare i väg och gatubelysningen

Kommunen har för närvarande stora driftsstörningar i väg och gatubelysningen. Det är i flertalet områden och på många platser belysningen ej fungerar tillfredställande.

Ragunda kommun och vår upphandlade entreprenör Vattenfall kommer att påbörja reparationsarbetet i Utanede under v.42 och v.43. Sedan fortsätter arbetet västerut i kommunen.

Typ av problem
Typ av problem


Ange datum och klockslag när du upptäckte problemet

Namn

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad