Medborgarförslag

Är du folkbokförd i Ragunda kommun och har idéer för hur dina folkvalda politiker kan förbättra samhället du lever i? I sådana fall har du möjlighet att lämna in ett medborgarförslag.

Tanken med medborgarförslag är att alla medborgare ska kunna lyfta frågor som engagerar dem till kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. Denna möjlighet finns för att uppmuntra till politiskt engagemang och deltagande i kommunen. Det spelar ingen roll om du är barn eller pensionär, arbetssökande eller heltidsanställd, nyinflyttad eller bofast sedan länge – det viktiga är dina idéer för ett bättre Ragunda.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Ragunda kommun, ung som gammal kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag. Här har du chansen att påverka och förbättra den kommunala verksamheten genom att komma med synpunkter och idéer!

Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar kan inte lämna medborgarförslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslagen måste handla om frågor som hör till kommunens ansvarsområde och som kommunfullmäktige kan fatta beslut om. Det kan till exempel vara samhällsplanering, boende, trafikfrågor, skolfrågor etc.  

Kommunfullmäktige kan inte behandla medborgarförslag som rör myndighetsutövning mot enskilda personer. Det får inte vara odemokratisk eller rasistiskt.

Varje förslag ska bara handla om ett ämne. Har du förslag som handlar om olika ämnen måste du lämna in flera förslag.

Hur ska medborgarförslagen se ut?  

Förslaget bör vara utformat som ett konkret förslag. Du kan gärna lämna en utförlig beskrivning av ditt förslag med en motivering till varför och hur du anser att förslaget ska genomföras.

Ett medborgarförslag kan vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska också finnas med.  

Här finns en blankett som du kan fylla i Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., skriva ut, skriva under och skicka in.

Var lämnar jag medborgarförslag?

Medborgarförslaget skickas till Ragunda kommun Box 150, 844 21 Hammarstrand eller lämna in det till Ragunda kommuns Kundcenter, Centralgatan 15, Hammarstrand.

Förslaget kan också lämnas direkt vid fullmäktiges sammanträde. 

Vad händer med mitt medborgarförslag?

Har du lämnat ett medborgarförslag får du meddelande om när frågan beretts och ska behandlas av fullmäktige.

Förslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde och Kommunstyrelsen eller Bygg- och miljönämnden får sedan i uppdrag att utreda förslaget. Medborgarförslaget ska behandlas så snart som möjligt, helst inom sex månader, men allra senast inom ett år från att förslaget väcktes.    
  
Det bör inte ta längre än ett år från det du lämnar ett förslag, till det att fullmäktige säger ja eller nej till förslaget. 

Relaterade länkar


Dokument

Uppdaterad