Nämnder

Bygg- och Miljönämnden

Bygg- och miljönämnden beslutar om frågor som rör Plan- och bygg, Miljö- och hälsoskydd, Bostadsanpassning och Trafikanpassning. Nämnden följer också samhällsutvecklingen.

Ledamöter i Bygg- och miljönämnden>>

Valnämnden

I alla kommuner ska det finnas en valnämnd som är den lokala valmyndigheten.

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt europaparlamentsval.

Valnämnden i Ragunda kommun har fem ordinarie ledamöter och fem personliga ersättare.

Ledamöter i Valnämnden>>

Överförmyndarnämnd

I Ragunda kommun har kommunfullmäktige valt att inrätta en överförmyndarnämnd med fem ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter i Överförmyndarnämnden Öppnas i nytt fönster.>>

Från och med 1/1 2020 är det överförmyndarkontoret i Bräcke som handlägger frågor angående god man, förvaltare eller förmyndare.

Telefontid: måndag till fredag kl. 10.00-12.00

Handläggare: 0693-161 08

ofn@bracke.se

Relaterade länkar

Dokument


Uppdaterad