Revision

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument i Sverige med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag.

Verksamheten är viktigast

I det privata näringslivet är ofta vinsten målet med verksamheten medan det inom den kommunala världen oftast är verksamheten som är målet. Detta gör att revisionen ofta har en annan karaktär inom den kommunala sektorn. Den kommunala revisionen innehåller oftast ett betydande inslag av så kallad förvaltningsrevision. Med det menas utvärdering av verksamhetens effektivitet, hur verksamheten styrs och om den följs upp på ett tillfredsställande sätt.

Redovisningsrevision

Den kommunala revisionen utvärderar också om verksamheten redovisas på ett rättvisande sätt och om det finns en tillfredsställande kontroll och säkerhet i förvaltningen av medlen (redovisningsrevision).

Sakkunniga stöder de förtroendevalda revisorerna

Enligt kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna biträdas av sakkunniga.  I Ragunda kommun biträds de förtroendevalda revisorerna av KPMG.

Kontaktuppgifter förtroendevalda revisorer i Ragunda kommun hittar du här>> Öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapporter

Revisionsrapporter 2022

Revisionsrapporter 2021

Revisionsrapporter 2020

Revisionsrapporter 2019

Revisionsrapporter 2018

Revisionsrapporter 2017

Relaterade länkar

Dokument


Uppdaterad