Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan sägas motsvara regeringen och har 11 ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande ledningen och samordningen av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget.


Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige utser förutom kommunstyrelsens ledamöter även ett kommunalråd, som företräder den politiska majoriteten och verkar som kommunstyrelsens ordförande,

och ett oppositionsråd som företräder oppositionen och även verkar som kommunstyrelsens 2:a vice ordförande.


Kommunstyrelsen leds just nu av kommunalrådet Mikael Westin (C). I kommunstyrelsen fördelas platserna så här: Socialdemokraterna 5, Centerpartiet 3, Allt för Ragunda 2 och Sverigedemokraterna 1 ledamot


I Ragunda kommun är kommunstyrelsen också ansvarig nämnd för äldre- och handikappomsorg (hemvård), skola-barnomsorg, socialtjänst, näringsliv, gymnasie- och Komvuxutbildning, näringslivs- och utvecklingsfrågor, kultur, fritid och räddningstjänst.


Läs mer om kommunstyrelsen >>