Nämnder

Kommunens arbete är så omfattande att kommunstyrelsen inte ensam kan klara att besluta om alla ärenden. Därför finns ett antal politiska tillsatta nämnder som är ansvariga för olika områden. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige.
Politikerna, med undantag från kommunalrådet och oppositionsrådet, är så kallade fritidspolitiker, det vill säga att de har arbete vid sidan av sitt förtroendeuppdrag.
Nämnderna ska i så stor utsträckning som möjligt fatta besluten själva utan att involvera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I Ragunda kommun finns tre nämnder; bygg- och miljönämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden.
Innan ett ärende kommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har det ibland behandlats i någon av nämnderna. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har gett nämnderna rätt att besluta i vissa frågor genom så kallad delegation.


Läs mer om kommunens nämnder >>