Politik

Ragunda kommun styrs genom en direktvald politiska församling, så kallad kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott.

Ragundas politiska organisation syns på bilden nedanför. Det är kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet i kommunen. Utöver Kommunfullmäktige finns även Kommunstyrelsen och de olika nämnderna, som ligger steget under. Till Kommunstyrelsen hör även tre utskott.

Onrganisationsträd

Uppdaterad 2020-07-14 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet