Kommunstyrelsen

Här hittar du alla ledamöter i Kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022.

Kommunstyrelsen tillika Arbetslöshetsnämnd, Civilförsvarsnämnd, Kristidsnämnd, Beredskapsnämnd och Krigshjälpsnämnd.

 

Alla ledamöter har mailadress: förnamn.efternamn@politiker.ragunda.se

Obs! Om å och ä finns i namnet skrivs det a istället och ö skrivs som o.

Ordinarie ledamöter

Mikael Westin, (C), Ordförande, Hammarstrand

Håkan Lindström, (c), Vice ordförande, Bispgården

Jonas Andersson (S), andre vice ordförande, Hammarstrand
Eva Sundin (-), Bispgården

Annica Lindström, (C), Hammarstrand

Elisabeth Björklund (AfR), Bispgården

Elisabet Fjellström (S), Stugun

Lennart Skoog (S), Stugun

Kjell Grafström (S), Hammarstrand

Katarina Sahlin (S), Stugun

Ulla Vikander (-), Bispgården

Ersättare

Ingrid Alf (C), Stugun

Birger Ajax (C), Hammarstrand

Lennart Dahlström (C), Hammarstrand

Karl-Erik Lundin (KD), Hammarstrand

Eva Lundin (KD), Hammarstrand

Christer Backström (S), Stugun

Johan Palmquist (S), Hammarstrand

Bob Jonsson (S), Stugun

Gunilla Olsson (S), Bispgården

Lena Holmgren (S), Stugun

Susanne Söderström (Afr), Bispgården

Jan-Erik Westman (Afr), Bispgården

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2020-08-20 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet