Sociala utskottet

Här hittar du alla ledamöter i Sociala utskottet för mandatperioden 2019-2022.

Alla ledamöter har mailadress: förnamn.efternamn@politiker.ragunda.se

Obs! Om å och ä finns i namnet skrivs det a istället och ö skrivs som o.

Ordinarie ledamöter

Håkan Lindström (C), Ordförande

Elisabeth Björklund (Afr), Vice ordförande

Lennart Skoog (S), Andre vice ordförande

Ersättare

Larz Danielsson (C)

Stefan Nilsson (KD)

Kjell Grafström (S)

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2020-08-20 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet