Säkerhet och kris

Kommunens arbete med säkerhet och kris syftar till att så långt som möjligt skapa en trygg och säker tillvaro för de som vistas i kommunen. Oavsett om det handlar om en olycka som drabbar ett fåtal personer eller en extraordinärhändelse som påverkar samhällets grundstenar.

Information i händelse av kris

Vid en störning i samhällsfunktioner eller vid kris är det viktigt att snabbt nå ut med information till invånare och besökare.

Ragunda kommuns huvudkanaler för information är:

Vid en större händelse kan du även få information via 113 13 och krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.              

Kontakt med kommunen under kontorstid

  • Ring kommunens växel 0696-68 20 00
  • Maila kundcenter@ragunda.se

Kontakt med kommunen utanför kontorstid

  • Ring 063-51 19 42. Här når du de som har beredskap utanför ordinarie kontorstid. SOS Alarm hanterar telefonnumret.

Råd till privatpersoner i händelse av kris

När något inträffar – en olycka eller en större kris så ska kommunen och andra ansvariga myndigheter agera för att minimera skadorna och återställa till det normala. Men det ligger även ett ansvar på dig som privatperson. Du måste vara medveten om att saker kan inträffa och vidta nödvändiga åtgärder.

Myndighetens för samhällsskydd och Beredskaps hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om vad du kan göra för att vara beredd och vad du kan göra för att förebygga att saker inträffar.

Viktiga frågor att ställa sig är t.ex.:

När kollade jag batteriet i brandvarnaren senast?

Har jag en batteridriven radio hemma?

Ska jag ut och köra när det är klass 2 varning för storm?

Vad händer hos mig när strömmen går?

Hur vet räddningstjänsten vem de ska ringa om jag råkar ut för en olycka?

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)   

För att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer finns möjlighet för i första hand räddningsledningen att begära sändning av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).      

Det finns två typer:

  • Varningsmeddelande - sänds omedelbart vid omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö.  
  • Informationsmeddelande - används för att förebygga och begränsa skador på människor egendom eller miljö. Behöver ej sändas omedelbart.  

Även andra myndigheter kan begära sändning i SR, SVT och TV4 av myndighetsmeddelanden. Men då utan krav på omedelbar sändning.
Mer information kan du få på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett VMA kan även föregås av tyfonsignal Viktigt Meddelande som ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter. När du hör signalen ska du:

  • Söka skydd inomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler
  • Lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion

När faran är över startas signalen Faran Över - en ca 30 sekunder lång signal.

Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Räddningstjänsten

Ragunda kommun är medlem i Jämtlands Räddningstjänstförbund och finns representerad i räddningsförbundets direktion (politisk representation).

Ragunda kommuns arbete mot olyckor och särskilda händelser styrs utifrån gällande lagstiftningar:

Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktiga telefonnummer och webbplatser

112

Vid en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller polis.

113 13

För att lämna eller få information vid allvarliga olyckor eller krissituationer.

114 14

Alla polisärenden som inte handlar om pågående brott eller händelser.

1177 och 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukvårdsrådgivning.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samlad information från Sveriges myndigheter vid kriser.

Relaterade länkar


Dokument

Uppdaterad