Anläggningar med farliga kemikalier (Seveso-anläggningar)

Du som bor i närheten av verksamheter som hanterar farliga kemikalier behöver känna till hur du ska agera vid en eventuell olyckshändelse.

Från den 1 juni 2015 är Seveso III–direktivet infört i svensk lagstiftning. De nya reglerna innebär att kommunen ska informera allmänheten om alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen (lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor).

Läs igenom informationen så att du vet hur du ska agera vid en olycka

Det är viktigt att du som bor i närheten av verksamheter med farliga kemikalier känner till hur du och din familj ska agera vid en eventuell olyckshändelse. Här följer information om den anläggning som än så länge rapporterat in information till Ragunda kommun. Vi uppdaterar listan löpande.

Information från NCC Industry AB, Mörtån Pdf, 63.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Seveso-direktivet.

På webbplatsen för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kan du läsa mer om vad Seveso-anläggningar är och lagstiftningen runt dem.

Mer om seveso-anläggningar på msb.se Länk till annan webbplats.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad