Coronaviruset, covid-19

Tack för att du håller ut! Vi måste fortsätta hålla avstånd och skydda varandra. Det innebär att det är viktigare än någonsin hålla i och hålla ut genom att fortsätta följa de rekommendationer som ges av myndigheterna.

Håll ut- Håll kontakt. Håll avstånd. Håll händerna rena

Här finns samlad information om coronaviruset, covid-19. Ragunda kommun arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt och följer händelseutvecklingen noga. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Skärpta råd i Jämtland Härjedalen

Smittskyddsläkaren i Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten beslutat att skärpta allmänna råd ska gälla från den 19 november. Syftet är att minska smittspridning av covid-19. Läs mer om råden för Jämtland Härjedalen på 1177:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns mer information

Det sprids väldigt mycket information om coronaviruset och det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. På deras frågor och svar-sida finns mycket information och webbplatsen uppdateras hela tiden.Folkhälsomyndigheten har också information angående reserekommendationer från UD


På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Vad gör Ragunda kommun?

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi följer naturligtvis också Folkhälsmyndighetens övriga riktlinjer som du hittar på deras webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vi planerar för att det här kan bli långvarigt och förvaltningarna ser över hur vi hanterar personalförsörjningen om många av oss skulle bli sjuka.
 • Verksamheterna har väl inarbetade rutiner och riktlinjer, bland annat kring hygien inom förskola, skola och äldreomsorg. Dessa fortsätter vi att följa precis som tidigare. Som en extra försiktighetsåtgärd ser kommunen över/ändrar efter rådande omständigheter planer och rutiner gällande smittspridning kontinuerligt och sätter upp skyltar i våra lokaler.
 • Vi deltar i länsgemensamma möten med regionala och nationella aktörer samt i nätverk angående näringslivsfrågor.
 • Vi uppmanar våra anställda att ha digitala möten istället för fysiska och begränsa sitt resande och jobba hemifrån om det är möjligt och i samråd med närmsta chef.
 • Familjecentralen och öppna förskolor pausar tills vidare.
 • Vi har stängt skolornas matsalar för extern uthyrning. Endast skolorna har tillträde dit.
 • Idrottshallar hålls öppna för föreningar enligt gällande restriktioner från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats
 • Simhallen i Stugun är stängd för allmänheten, men håller öppet för skolverksamhet.
 • Nornans cafeteria och sammanträdesrum hyrs ej ut till externa verksamheter/föreningar.
 • Aulan Stugun hyrs ej ut till extern verksamhet.
 • Vi har utökat uppdraget för de butiker som i dag har avtal med Ragunda kommun angående hemsändning så att även de som ingår i riskgrupper inkluderas.
 • Bygg- och miljönämnden har beslutat att fram till den 31 augusti 2020 skjuta upp debitering av de fasta årliga kontroll- och tillsynsavgifterna inom miljö- och livsmedelstillsynen.
 • Biblioteken har stängt sina lokaler, men vi lånar ut böcker för avhämtning. Läs mer på Bibliotekens hemsida
 • Vi har aktiverat funktionen TIB (Tjänsteman i beredskap)
 • Vi har pausat interna projekt för att kunna omfördela personalresurser.


Utökad hemsändning för personer i riskgrupp med anledning av Covid-19

Ragunda kommun har utökat möjligheten till hemsändning av livsmedel med anledning av den pågående pandemin, Covid-19.  Hemsändning gäller nu också personer som ingår i riskgrupper (se folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och är ej biståndsbedömt.


Vi har under coronapandemin avtal med:

ICA Forsen i Bispgården

Affär´n i Borgvattnet

Coop Hammarstrand

ICA Hammarstrand

Kostnaden för hemsändning är 40 SEK och gäller en gång i veckan.


Vi har i dagsläget inget avtal med ICA Nära i Stugun, men de har ett eget erbjudande angående hämtning av matkasse och hemkörning. Se: https://www.ica.se/butiker/nara/ragunda/ica-nara-stugun-465/hemleverans/länk till annan webbplats


Kontakta Kundcenter på 0696-68 20 00 om du vill ha hemsändning.

Region Jämtland Härjedalen - Information om Covid-19, provtagning och statistik

Region Jämtland Härjedalens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du information och lägesrapporter.

När och var ska jag söka vård?

Lämna prov för covid-19länk till annan webbplats om du har symtom. Barn från och med förskoleklass rekommenderas också att lämna prov.

 

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Kontakta en vårdcentrallänk till annan webbplats om du har långvariga besvär.

 

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivninglänk till annan webbplats. Då får du hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

 

Läs mer om covid-19 på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt informationsnummer – 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser eller om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Viktiga telefonnummer

Sjukvårdsrådgivning – 1177
Ring endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.


Vid akuta nödsituationer – 112
Ska endast användas vid fara för liv, egendom eller miljö.


UD:s telefon för frågor om resande – +46 840 59 200
Frågor om utlandsresor och råd och stöd till svenskar som befinner sig utomlands.


Röda korsets stödtelefon – 0771 900 800
Om du känner stress och oro kring utbrottet av coronaviruset.


Jourhavande präst hos Svenska kyrkan – 112

Ring numret och be dem koppla dig till jourhavande präst. Går även att nå via Svenska Kyrkans chatt.


BRIS stödtelefon för barn – 116 111
Öppet vardagar 09-12 och 14-21 samt helger 14-21. Finns även chatt.


BRIS vuxentelefon om barn – 077 150 50 50
Stöd och information kring frågor som rör barn. Öppen vardagar 09-12


Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon – 020-50 50 50
För dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.


Äldrelinjen – 020 22 22 33
För dig som är över 65 år och behöver någon att prata med. Drivs av organisationen Mind och har öppet vardagar 08-19 och helger 10-16.

Begränsat uttag av läkemedel

Från och med 1 april kommer det inte vara möjligt att ta ut mer läkemedel från apoteken än vad du behöver för en period på tre månader. Det har regeringen beslutat efter att efterfrågan på läkemedel ökat kraftigt den senaste tiden.


Läs mer på krisinformation.se >>länk till annan webbplats

Hur kan jag skydda mig och andra från smittspridning?

Vi har alla ett personligt ansvar och en skyldighet att göra vad vi kan för att förhindra smittspridningen av sjukdomen covid-19.

 • Var noga med din handhygien: tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Om möjligheten till handtvätt är begränsad kan handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) vara ett alternativ. Om du använder handsprit se till att handspriten innehåller minst 60 % alkohol.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk. Du som har en konstaterad covid19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre.
 • Du ska testa dig om dina symtom inte går över inom ett dygn eller om symtomen inte har någon annan förklaring som t.ex. allergi, migrän eller liknande. Läs mer på webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19. Det är alltid regionen som utifrån de regionala förutsättningarna styr vilka som testas i respektive region.
 • Undvik att röra vid ansiktet (ögon, näsa och mun) innan du har tvättat händerna. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Avstå från att anordna eller delta i större sociala sammanhang, såsom fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 • Håll ett avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 •  
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll ett avstånd till andra människor, både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, badplatser, campingplatser och uteställen.
 • Det som är viktigt nu när covid-19 sprids ute i samhället, är att skydda de äldre från smitta. Ha ingen närkontakt med personer som är 70 år och äldre om det inte är helt nödvändigt. Stanna därför hemma när du känner dig sjuk, även om du bara är lite förkyld. Covid-19 kan ge lindriga symtom som liknar en förkylning, så det är viktigt att vara vaksam.

Resor med Länstrafiken

ltr.se/din-resa/information-corona/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du uppdateringar hur kollektivtrafiken påverkas, det kan handla om nya riktlinjer eller rekommendationer, inställda bussar eller andra uppmaningar som Länstrafiken vill att du som resenär får vetskap om och förhåller dig till.

Vad gäller för evenemang och möten?

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 8 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.


För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.


Här finns mer information, vilka allmänna åtgärder som bör vidtas och verktyg för riskbedömning: Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Träna gärna men gör det säkert

Idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. De har tagit fram rekommendationer som finns på Folkhälsomyndighetens webbplats>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverkets frågor och svar angående spridning av covid-19

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2020-11-25 av Niclas Jarlås