Coronaviruset, covid-19

Tack för att du håller ut! Vi måste fortsätta hålla avstånd och skydda varandra. Det innebär att det är viktigare än någonsin hålla i och hålla ut genom att fortsätta följa de rekommendationer som ges av myndigheterna.

Håll ut- Håll kontakt. Håll avstånd. Håll händerna rena

Här finns samlad information om coronaviruset, covid-19. Ragunda kommun arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt och följer händelseutvecklingen noga. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Här finns mer information

Det sprids väldigt mycket information om det nya coronaviruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. På deras frågor och svar-sida finns mycket information och webbplatsen uppdateras hela tiden.Folkhälsomyndigheten har också information angående reserekommendationer från UD


På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Vad gör Ragunda kommun?

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi följer naturligtvis också Folkhälsmyndighetens övriga riktlinjer som du hittar på deras webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Från och med 1 april är det besöksförbud på våra äldreboenden enligt regeringsbeslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vi planerar för att det här kan bli långvarigt och förvaltningarna ser över hur vi hanterar personalförsörjningen om många av oss skulle bli sjuka.
 • Verksamheterna har redan idag väl inarbetade rutiner och riktlinjer, bland annat kring hygien inom förskola, skola och äldreomsorg. Dessa fortsätter vi att följa precis som tidigare. Som en extra försiktighetsåtgärd ser kommunen över/ändrar efter rådande omständigheter planer och rutiner gällande smittspridning kontinuerligt och sätter upp skyltar i våra lokaler.
 • Vi deltar i länsgemensamma möten med regionala och nationella aktörer samt i nätverk angående näringslivsfrågor.
 • Vi uppmanar våra anställda att överväga digitala möten istället för fysiska och begränsa sitt resande.
 • Familjecentralen och öppna förskolor pausar tills vidare.
 • Vi har stängt skolornas matsalar för extern uthyrning. Endast skolorna har tillträde dit.
 • Badhuset i Stugun har tills vidare stängt.
 • Vi har utökat uppdraget för de butiker som i dag har avtal med Ragunda kommun angående hemsändning så att även de som ingår i riskgrupper inkluderas.
 • Bygg- och miljönämnden har beslutat att fram till den 31 augusti 2020 skjuta upp debitering av de fasta årliga kontroll- och tillsynsavgifterna inom miljö- och livsmedelstillsynen.
 • Biblioteken erbjuder att ställa ut bokkassar för de som känner oro att gå in i biblioteken.
 • Vi har aktiverat funktionen TIB (Tjänsteman i beredskap)
 • Vi har pausat interna projekt för att kunna omfördela personalresurser.


Våra gymnastiksalar och bibliotek är fortsatt öppna.

Här hittar du öppettider till biblioteken

Utökad hemsändning för personer i riskgrupp med anledning av Covid-19

Ragunda kommun har utökat möjligheten till hemsändning av livsmedel med anledning av den pågående pandemin, Covid-19.  Hemsändning gäller nu också personer som ingår i riskgrupper (se folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och är ej biståndsbedömt.


Vi har under coronapandemin avtal med:

ICA Forsen i Bispgården

Affär´n i Borgvattnet

Coop Hammarstrand

ICA Hammarstrand

Kostnaden för hemsändning är 40 SEK och gäller en gång i veckan.


Vi har i dagsläget inget avtal med ICA Nära i Stugun, men de har ett eget erbjudande angående hämtning av matkasse och hemkörning. Se: https://www.ica.se/butiker/nara/ragunda/ica-nara-stugun-465/hemleverans/länk till annan webbplats


Kontakta Kundcenter på 0696-68 20 00 om du vill ha hemsändning.

Region Jämtland Härjedalen - Information om Covid-19, provtagning och statistik

Region Jämtland Härjedalens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du information och lägesrapporter.

Familjerådgivning

Familjerådgivningens filialer i Bräcke, Hackås, Hammarstrand, Krokom, Strömsund, Sveg/Hede och Mörsil öppnar igen från och med vecka 26 med reservation för semesterstängda veckor. När det bedöms lämpligt kan familjerådgivning erbjudas via telefon. Möjligheterna att erbjuda familjerådgivning genom möten via videolänk undersöks för närvarande och kan komma att erbjudas.

 

Besökare med symptom för coronavirus (även lindriga) skall inte besöka familjerådgivningen som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. länk till annan webbplats

När ska jag ringa 1177?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka, och behöver inte kontakta vården. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk. Då ska du ringa telefonnummer 1177 eller en vårdcentral. Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Läs mer om covid-19 på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt informationsnummer – 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser eller om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Viktiga telefonnummer

Sjukvårdsrådgivning – 1177
Ring endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.


Vid akuta nödsituationer – 112
Ska endast användas vid fara för liv, egendom eller miljö.


UD:s telefon för frågor om resande – +46 840 59 200
Frågor om utlandsresor och råd och stöd till svenskar som befinner sig utomlands.


Röda korsets stödtelefon – 0771 900 800
Om du känner stress och oro kring utbrottet av coronaviruset.


Jourhavande präst hos Svenska kyrkan – 112

Ring numret och be dem koppla dig till jourhavande präst. Går även att nå via Svenska Kyrkans chatt.


BRIS stödtelefon för barn – 116 111
Öppet vardagar 09-12 och 14-21 samt helger 14-21. Finns även chatt.


BRIS vuxentelefon om barn – 077 150 50 50
Stöd och information kring frågor som rör barn. Öppen vardagar 09-12


Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon – 020-50 50 50
För dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.


Äldrelinjen – 020 22 22 33
För dig som är över 65 år och behöver någon att prata med. Drivs av organisationen Mind och har öppet vardagar 08-19 och helger 10-16.

Begränsat uttag av läkemedel

Från och med 1 april kommer det inte vara möjligt att ta ut mer läkemedel från apoteken än vad du behöver för en period på tre månader. Det har regeringen beslutat efter att efterfrågan på läkemedel ökat kraftigt den senaste tiden.

 

Läs mer på krisinformation.se >>länk till annan webbplats

Hur kan jag skydda mig och andra från smittspridning?

I februari och mars, då både säsongsinfluensa och vinterkräksjuka förekommer, är det extra viktigt att tänka på den egna hygienen. Det är viktigt även för att förhindra luftvägsinfektioner, däribland covid-19.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Undvik att röra vid ansikte eller ögon.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Det som är viktigt nu när covid-19 sprids ute i samhället, är att skydda de äldre från smitta. Ha ingen närkontakt med personer som är 70 år och äldre om det inte är helt nödvändigt. Stanna därför hemma när du känner dig sjuk, även om du bara är lite förkyld. Covid-19 kan ge lindriga symtom som liknar en förkylning, så det är viktigt att vara vaksam.

Resor med Länstrafiken

https://ltr.se/din-resa/information-corona/länk till annan webbplats hittar du uppdateringar hur kollektivtrafiken påverkas, det kan handla om nya riktlinjer eller rekommendationer, inställda bussar eller andra uppmaningar som Länstrafiken vill att du som resenär får vetskap om och förhåller dig till.

Vad gäller för evenemang och möten?

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.


För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.


Här finns mer information, vilka allmänna åtgärder som bör vidtas och verktyg för riskbedömning: Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Träna gärna men gör det säkert

Idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. De har tagit fram rekommendationer som finns på Folkhälsomyndighetens webbplats>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverkets frågor och svar angående spridning av covid-19

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2020-07-20 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet