Coronaviruset, covid-19

Här finns samlad information om coronaviruset, covid-19. Ragunda kommun arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt och följer händelseutvecklingen noga. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Folkhälsomyndigheten höjde den 10 mars risknivån för smittspridning av covid-19 i det svenska samhället från måttlig till mycket hög nivå.

Vad gör Ragunda kommun?


 • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi följer naturligtvis också Folkhälsmyndighetens övriga riktlinjer som du hittar på deras webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vi inför besöksförbud från och med 1 april på våra äldreboenden enligt regeringsbeslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vi planerar för att det här kan bli långvarigt och förvaltningarna ser över hur vi hanterar personalförsörjningen om många av oss skulle bli sjuka.
 • Verksamheterna har redan idag väl inarbetade rutiner och riktlinjer, bland annat kring hygien inom förskola, skola och äldreomsorg. Dessa fortsätter vi att följa precis som tidigare. Som en extra försiktighetsåtgärd ser kommunen över/ändrar efter rådande omständigheter planer och rutiner gällande smittspridning kontinuerligt och sätter upp skyltar i våra lokaler.
 • Vi deltar i länsgemensamma möten med regionala och nationella aktörer samt i nätverk angående näringslivsfrågor.
 • Vi uppmanar våra anställda att överväga digitala möten istället för fysiska och begränsa sitt resande.
 • Familjecentralen, öppna förskolor och 15-timmars verksamheten pausar tills vidare.
 • Vi har stängt skolornas matsalar för extern uthyrning. Endast skolorna har tillträde dit.
 • Badhuset i Stugun har tills vidare stängt.
 • Vi har utökat uppdraget för de butiker som i dag har avtal med Ragunda kommun angående hemsändning så att även de som ingår i riskgrupper inkluderas.
 • Bygg- och miljönämnden har beslutat att fram till den 31 augusti 2020 skjuta upp debitering av de fasta årliga kontroll- och tillsynsavgifterna inom miljö- och livsmedelstillsynen.
 • Biblioteken erbjuder att ställa ut bokkassar för de som känner oro att gå in i biblioteken.
 • Vi har aktiverat funktionen TIB (Tjänsteman i beredskap)
 • Vi har pausat interna projekt för att kunna omfördela personalresurser.


Våra gymnastiksalar och bibliotek är fortsatt öppna.

Utökad hemsändning

Ragunda kommun samarbetar med de livsmedelsaffärer som man i dagsläget har avtal med gällande hemsändning och kommer att utöka möjligheten till hemsändning av livsmedel med anledning av den pågående pandemin, Covid-19.  Vi kommer från och med idag utöka hemsändning att även gälla personer som ingår i riskgrupper (se folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Kontakta Kundcenter på 0696-68 20 00 om du vill ha hemsändning.


Här finns mer information

Det är mycket hög belastning på det nationella informationsnumret 113 13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och på sjukvårdsrådgivningen 1177 vilket gör att väntetiden är lång. Därför ber vi dig i första hand att söka information via webben på någon av nedanstående länkar.


Det sprids väldigt mycket information om det nya coronaviruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. På deras frågor och svar-sida finns mycket information och webbplatsen uppdateras hela tiden.


Folkhälsomyndigheten har också information angående reserekommendationer från UD


På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Viktig information inom stöd och omsorg

För att skydda utsatta riskgrupper är det nu extra viktigt att minimera sina sociala kontakter vid symtom på sjukdom. Äldre personer och särskilt de med hjärtkärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck anges som en utsatt riskgrupp för coronaviruset.

Besöksförbud på äldreboenden och stängda dörrar

Från och med 1 april gäller besöksförbud på samtliga äldreboenden i Sverige efter ett regeringsbeslut.Detta är för att minska spridningen av covid-19 och skydda våra mest sårbara.

 

Undantag ges för anhöriga till personer som vårdas i livets slutskede, under förutsättning att de är friska. För att få klartecken till besök, kontakta respektive boendes chef via telefon.

Delar av daglig verksamhet stängs

Vi avråder alla besök och det innebär också att PRO, kyrkan och andra föreningar tillsvidare får ställa in planerade aktiviteter.

Beslut angående växelvård

Alla personer med växelvårdsbeslut kommer tillfälligt att få sina beslut pausade. Detta eftersom att vi vill minska flödet in och ut på våra avdelningar där våra mest sårbara personer befinner sig.

Matlådor

Matlådorna kan se lite se annorlunda under en period. Det kan innebära att matlådorna innehåller lite enklare maträtter och att det serveras liknande maträtter vid flera tillfällen.

Eventuella framtida åtgärder

Vid personalbortfall till följd av covid-19 kommer vi att behöva vidta andra åtgärder. Exempelvis kommer via att prioritera insatser och eventuellt erbjuda korttidsplats i de fall vi bedömer att vi inte kan ge tillräcklig bra omvårdnad i hemmet. Allt för att den enskilde ska kunna garanteras bästa omvårdnad.


Prioritering sker enligt följande:

 1. Omvårdnadsinsatser, läkemedel och mat.
 2. Insatser som städ, ledsagning, avlösning i hemmet, social samvaro och boendestöd

Insatser inom prioritering 2 kan komma att helt ställas in.

Ändrade rutiner vid familjerådgivning

För att förebygga spridning av coronaviruset har beslut fattats av Östersunds kommun att familjerådgivningens verksamhet ska reduceras fram till i första hand 13 april 2020. I praktiken innebär det att alla besök kommer att ske på huvudmottagningen i Östersund. Filialerna i Bräcke, Hackås, Hammarstrand, Krokom, Strömsund, Sveg/Hede och Åre stänger tillfälligt. När det bedöms lämpligt kan familjerådgivning erbjudas via telefon. Möjligheterna att erbjuda familjerådgivning genom möten via videolänk undersöks för närvarande och kan komma att erbjudas.

 

Besökare med symptom för coronavirus (även lindriga) skall inte besöka familjerådgivningen och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. länk till annan webbplats

När ska jag ringa 1177?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka, och behöver inte kontakta vården. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk. Då ska du ringa telefonnummer 1177 eller en vårdcentral. Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Läs mer om covid-19 på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Begränsat uttag av läkemedel

Från och med 1 april kommer det inte vara möjligt att ta ut mer läkemedel från apoteken än vad du behöver för en period på tre månader. Det har regeringen beslutat efter att efterfrågan på läkemedel ökat kraftigt den senaste tiden.

 

Läs mer på krisinformation.se >>länk till annan webbplats

Hur kan jag skydda mig och andra från smittspridning?

I februari och mars, då både säsongsinfluensa och vinterkräksjuka förekommer, är det extra viktigt att tänka på den egna hygienen. Det är viktigt även för att förhindra luftvägsinfektioner, däribland covid-19.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Undvik att röra vid ansikte eller ögon.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Det som är viktigt nu när covid-19 sprids ute i samhället, är att skydda de äldre från smitta. Ha ingen närkontakt med personer som är 70 år och äldre om det inte är helt nödvändigt. Stanna därför hemma när du känner dig sjuk, även om du bara är lite förkyld. Covid-19 kan ge lindriga symtom som liknar en förkylning, så det är viktigt att vara vaksam.

Vad gäller för evenemang och möten?

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.


För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.


Här finns mer information, vilka allmänna åtgärder som bör vidtas och verktyg för riskbedömning: Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Träna gärna men gör det säkert

Idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19?

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. De har tagit fram rekommendationer som finns på Folkhälsomyndighetens webbplats>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverkets frågor och svar angående spridning av covid-19

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2020-04-03 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster