Information förskola och skola om coronaviruset

Här finns information om coronaviruset covid-19 till dig som är vårdnadshavare. Informationen uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Förskoleverksamheten vädjar till vårdnadshavare att se över sina barns vistelsetider i förskola och fritidshem Länk till annan webbplats..

Just nu är personalläget inom förskola, skola och fritidshem i Ragunda kommun mycket ansträngt. Orsaken är den senaste tidens smitt­spridning i kombination med karantäns­regler. Vi ber nu alla vårdnadshavare att se över barnens vistelsetider på förskola och fritidshem för att undvika mer omfattande åtgärder. Om ni som vårdnadshavare har möjlighet att ha barnet hemma så är det till stor hjälp för oss!

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt, men kommer att fortsätta med skärpta rutiner för hämtning och lämning på förskola och fritidshem. Vi undanber oss också fortfarande besök som inte är absolut nödvändig. Förändring av verksamheterna kan ske på kort varsel!

Distans- och fjärrundervisning

Från och med den 18 januari till den 21 januari 2022 kommer distans och fjärrundervisning att bedrivas på följande skolor och årskurser. Vårdnadshavare är informerade.

  • Årskurs 5, Anders Olof-skolan
  • Årskurs 7–9, Anders Olof-skolan
  • Årskurs 6-9, Hansåkerskolan

Intresseanmälan, vikariat med kort varsel inom Barn och Utbildningsförvaltningens verksamhet

Covid-19 gör att fler är hemma från arbetet än vanligt. Ragunda kommun söker därför nya kollegor som vill göra nytta med kort varsel.

Här anmäler du snabbt ditt intresse för tillfälligt vikariat inom Barn och utbildningsförvaltningens verksamhet.

Lämna in din intresseanmälan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi söker såväl resurspersoner till skolan som personal till fritidshem och förskola. Vi kommer att kontakta dig när behov uppstår.

Myndigheternas rekommendationer

Vi följer i övrigt ansvariga myndigheters rekommendationer.

Vad som under pandemin gäller för barn i förskola och grundskola i Jämtlands län beskrivs utförligt på:

Vanliga frågor och svar

Vaccinering av 12-15 åringar

Vad gäller för vaccinering av 12-15 åringar?

Svar: Vaccinering av 12-15 åringar är nu avslutad på skolorna. Om man inte hade möjlighet att ta någon av doserna på skolan så är man nu hänvisad till regionens vaccinationsmottagningar.

Stanna hemma eller inte

Om du misstänker att du eller ditt barn har corona - Lämna prov!

Är det ok att ta ett snabbtest för att kontrollera om ett barn/elev har covid-19 eller ej?

Svar: Nej, det är inte okej att ta ett snabbtest och sedan komma tillbaka till verksamheten. Detta gäller både barn/elever och vår personal på skolorna. De tester som skolan accepterar är PCR-tester via Region Jämtland Härjedalen. Detta eftersom man inte med säkerhet kan avgöra tillförlitligheten i de tester som finns i handeln idag. Dialog har förts med smittskydd i frågan.

Om vi har varit utomlands, vad gäller för barn i förskola och skola?

Svar: Aktuell information om vad som gäller efter utlandsvistelse hittar du på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller om mitt barn som går i grundskolan (förskoleklass-åk 9) har symtom?

Svar: Om ett barn i förskoleklass eller högre årskurs har symtom bör vårdnadshavare boka tid för provtagning. Tidsbokning sker via 1177.se.

  • Om provtagningen visar att barnet har covid-19
    Om testet visar att barnet har covid-19 kan barnet gå tillbaka till skolan om barnet har blivit friskt och minst sju dygn har gått sedan barnet fick symtom. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att barnet i övrigt känner sig friskt.

Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida

Till aktuell information på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller om en familjemedlem har bekräftad covid-19?

Svar: Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera: Följ alltid de instruktioner som vården och smittskydd ger om du eller en familjemedlem har bekräftad covid-19. De gör individuella bedömningar från fall till fall och ger dig/er råd som gäller för just din/er situation. Det innebär alltså att den information som ges från smittskydd kan upplevas olika från fall till fall, men ni ska alltid följa de instruktioner som ni fått.

Om vårt barn som går på förskolan har symtom, får barnets syskon komma på förskolan/skolan?

Svar: Ja, syskon får komma till verksamheten även om någon är hemma med symtom. Kom ihåg att det sjuka barnet INTE får följa med vid lämning och hämtning.

Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ska jag tänka på när jag lämnar och hämtar mitt barn på förskolan?

Svar: Vi har fortsatt skärpt rutinerna för hämtning och lämning av barn på förskola och fritidshem. Hämtning och lämning kommer att ske utomhus. Håll avstånd till personal och andra personer vid lämning och hämtning i våra verksamheter. Respektera de förhållningsregler som finns på just din förskola eller skola.

Om du har symtom får du inte lämna och hämta ditt barn i förskola eller skola.

Folkhälsomyndighetens information om att symtomfria barn bör stanna hemma om smitta finns i hemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om mitt barn blir sjuk på förskolan eller skolan?

Svar: Om ditt barn blir sjuk under dagen kontaktar personalen dig som vårdnadshavare för att du ska kunna hämta barnet så fort som möjligt.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller för barn i förskola i Jämtlands län?

Svar: Vad som under covid-19-pandemin gäller för barn i förskola och grundskola i Jämtlands län beskrivs utförligt på 1177/Region Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverksamheterna har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Personal som arbetar på förskolor har inte diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Således väger barns behov av
och möjlighet att vara i förskolan tungt. I förskolans och grundskolans lokaler och för personal gäller under pandemin förstärkta hygienrutiner.

Medicinska resursenheter

Barnhälsovården och BVC är förskolans medicinska resursenhet. Elevhälsan och Skolsköterskan är grundskolans medicinska resursenhet. Om du som barn, förälder eller personal har frågor eller funderingar vänd dig gärna till din BVC, din skolsköterska eller den Hälsocentral som ni tillhör.

Rätten till Förskola

Barn ska få gå i förskolan så mycket de behöver med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det innefattar även barn med rätt till 15 timmar förskolevistelse per vecka.

Det är i enlighet med Barnkonventionen viktigt att ta hänsyn till barnets bästa i alla beslut som berör barn.

Övrig information

Information om distansundervisning vid stängning av skolor och förskolor

Vi följer den nationella och regionala händelseutvecklingen noga och är beredda på att situationen snabbt kan ändras.

Ragunda kommun vill säkerställa en hög kvalité på barns och elevers utbildning även då vi kan komma att ställas inför förändrade förutsättningar för att bedriva undervisning.

Från och med den 18 januari till den 21 januari 2022 kommer distans och fjärrundervisning att bedrivas på följande skolor och årskurser. Vårdnadshavare är informerade.

  • Årskurs 5, Anders Olof-skolan
  • Årskurs 7–9, Anders Olof-skolan
  • Årskurs 6-9, Hansåkerskolan

Mer information om en eventuell stängning och fjärr- och distansundervisning kommer att komma så fort som möjligt innan stängning.

På vilka skolor har ni smitta?

Svar: Ragunda kommun går inte ut med information om vilka skolor som har spridning av coronaviruset. Om en enhet drabbas av smitta bland personal eller elever informeras de som är berörda – det vill säga de som varit i nära kontakt med den smittade. Detta sker i enlighet med de rutiner som smittskyddsenheten på Region Jämtland Härjedalen har. Det är smittskyddsenheten som ansvarar för smittspårning.

Gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Våra gymnasieskolor i länet har normal undervisning på skolorna från och med starten av höstterminen. Se respektive skolas hemsida för vad som gäller.

Jämtlands Gymnasieförbund är huvudman för den kommunala gymnasieskolsverksamheten i Östersund, Bräcke, Krokom och Ragunda kommun.

Kommunala gymnasieskolor:

Fristående gymnasieskolor i Östersund:

Resor med Länstrafiken

ltr.se/din-resa/information-corona/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du uppdateringar hur kollektivtrafiken påverkas, det kan handla om nya riktlinjer eller rekommendationer, inställda bussar eller andra uppmaningar som Länstrafiken vill att du som resenär får vetskap om och förhåller dig till.

Kulturskolans verksamhet

Kulturskolan bedriver tills vidare sin ordinarie verksamhet så långt det är möjligt.

Om stor, akut personalbrist uppstår i kommunens grundskolor så minskar/stänger Kulturskolan ner sin verksamhet och går in som resurspersonal i dessa.

Detta kan då innebära att spellektioner måste ställas in.
Vi ber om överseende med detta och hoppas att ni förstår situationen.

Samverkan

Kommunen samverkar med Region Jämtland Härjedalen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill påminna om att det i förskola och skola råder sekretess och vi kommer därför inte att kommentera enskilda fall. Det är viktigt att alla hjälps åt med att inte röja enskildas identitet eller att sprida obekräftade uppgifter.

Uppdaterad