Information till näringsliv med anledning av coronaviruset

Här hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet.

Du som företagare kan förbereda dig på olika sätt och vi på näringslivsenheten finns tillgängliga för att svara på frågor och guida till rätt instans.

Ring oss via Kundcenter 0696-68 20 00 eller maila oss på naringsliv@ragunda.se.

Med anledning av den pågående pandemin skickar vi kontinuerligt ut samlad information från myndigheter och organisationer, nationellt, regionalt och lokalt i vårt företags och föreningsregister, vill du ha dessa utskick så skicka ditt företags respektive föreningsnamn samt e-post  till: naringsliv@ragunda.se så ser vi till att ni kommer med i sändlistorna. 

Samverkansmöten och lägesbilder för regionalt och lokalt näringsliv

Utifrån den pandemi Covid-19 som just nu finns i vårt samhälle så har Länsstyrelsen genom landshövding Jöran Hägglund bett om att få kontinuerliga uppdateringar gällande lägesbilder och eventuella samhällsstörningar för vårt lokala/regionala näringsliv.

Vi som arbetar med näringslivsfrågor på kommunerna i länet har korta avstämningsmöten varannan måndag mellan kl 15-16 med områdeschef näringsliv på Region Jämtland Härjedalen samt enhetschef på landsbygdsenheten, Länsstyrelsen. På dessa möten kommer vi att få information samt eventuella beslut som rör näringslivet från nationell nivå. Denna information kommer vi att skicka till er som finns registrerade i vårt företagsregister samt meddela på denna sida.

En samlad information om hur företagen i Jämtlands- och Västernorrlands län uppfattar, påverkas av och hanterar situationen relaterat till Covid-19 har samlats in efter önskemål från Sveriges regering via Handelsministern Anna Hallberg.

Nyhetsbrev till Företagare i Ragunda kommun med anledning av covid-19

Nyhetsbrev skickas ut via företagsregistret till våra företagare i kommunen när nya beslut/riktlinjer tas nationellt/regionalt.

Omsättningsstöd och omställningsstöd

Regeringen återinförde krisstöd till företag med start i december. Strax innan jul meddelade regeringen att stöden kommer att aktiveras för december och januari. Nu kan regeringen meddela att stöden även kommer att aktiveras för februari månad.

Omsättningsstöd. Information om ansökan med mera på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omställningsstöd. Information om ansökan med mera på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringens stöd till kulturen

På Regionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en samlad information om regionala och statliga kulturstöd.

Tillväxtverkets information om bla korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. Detta är en viktig åtgärd nu när många företag är pressade med anledning av covid-19.

Mer information finns på Tillväxtverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samlad myndighetsinformation till företag via verksamt.se

verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns samlatd information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Information till företagare inom besöksnäringen via visita.se

visita.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns medlemsinformation till dig som har ett företag inom besöksnäringen angående coronaviusets påverkan.

Folkhälsomyndighetens information

​Vi vill uppmärksamma er alla på att Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har en bra sida med allmänna råd hur du skyddar dig själv och andra, UD:s råd angående resor och frågor och svar på ofta förekommande frågor.

Regler för restauranger och krogar

Det vidtas flera åtgärder för att bromsa takten i spridningen av covid-19 i Sverige. Det handlar om krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer.

Folkhälsomyndigheten föreskriver, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverkets frågor och svar till företag angående coronaviruset

Läs mer på Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samlad företagsinformation på Skatteverket

skatteverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns samlad information som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset.

Råd om arbetsmiljö på arbetsmiljöverkets webbplats

För att veta hur du som arbetsgivare ska agera utifrån vad din organisation jobbar med behöver du arbeta systematiskt med ditt arbetsmiljöarbete. Läs mer på arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om Riksbankens lån till företag via bankerna

Riksbankens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om Riksbankens lån till företag via bankerna.

Vad gäller för evenemang och möten?

Här finns mer information, vilka allmänna åtgärder som bör vidtas och verktyg för riskbedömning: Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Vad gör Ragunda kommun?

Ragunda kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har återkommande samverkan med Länsstyrelsen i Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och övriga kommuner i länet. Verksamheterna har redan idag väl inarbetade rutiner och riktlinjer, bland annat kring hygien inom förskola, skola och äldreomsorg. Dessa fortsätter vi att följa precis som tidigare. Som en extra försiktighetsåtgärd ser kommunen kontinuerligt över planer och rutiner gällande smittspridning.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad