Information till näringsliv med anledning av coronaviruset

Här hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet.

Du som företagare kan förbereda dig på olika sätt och vi på näringslivsenheten finns tillgängliga för att svara på frågor och guida till rätt instans.

Ring oss via Kundcenter 0696-68 20 00 eller maila oss på naringsliv@ragunda.se.

 

Med anledning av den pågående pandemin skickar vi kontinuerligt ut samlad information från myndigheter och organisationer, nationellt, regionalt och lokalt i vårt företags och föreningsregister, vill du ha dessa utskick så skicka ditt företags respektive föreningsnamn samt e-post  till: naringsliv@ragunda.se så ser vi till att ni kommer med i sändlistorna. 

Samverkansmöten och lägesbilder för regionalt och lokalt näringsliv

Utifrån den pandemi Covid-19 som just nu finns i vårt samhälle så har Länsstyrelsen genom landshövding Jöran Hägglund bett om att få kontinuerliga uppdateringar gällande lägesbilder och eventuella samhällsstörningar för vårt lokala/regionala näringsliv.


Vi som arbetar med näringslivsfrågor på kommunerna i länet har korta avstämningsmöten varje tisdag mellan kl 11-12 med områdeschef näringsliv på Region Jämtland Härjedalen samt enhetschef på landsbygdsenheten, Länsstyrelsen. På dessa möten kommer vi att få information samt eventuella beslut som rör näringslivet från nationell nivå. Denna information kommer vi att skicka till er som finns registrerade i vårt företagsregister samt meddela på denna sida.


Efter önskemål från Sveriges regering via Handelsministern Anna Hallberg samlar Handelskammaren Mittsverige in information om hur företagen i Jämtlands- och Västernorrlands län uppfattar, påverkas av och hanterar situationen relaterat till Covid-19.


Syftet är få en helhetsbild av läget och för att kunna sätta in rätt proaktiva åtgärder.


Vi är tacksamma om du kan ta 10 minuter av din tid och svara på en enkät angående ditt företag och er nuvarande situation.  Vi kommer att skicka ut enkäten regelbundet och i relation till händelseförloppet. Har du inte fått enkäten? Kontakta näringslivsenheten via mail: naringsliv@ragunda.se

 

Tack för din medverkan!

Mötesanteckningar och lägesbilder från regionala samverkansmöten

På Region Jämtland-Härjedalens hemsida finns Minnesanteckningar Näringslivsdialog om coronakrisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Statistik hur företagen har påverkats av COVID-19 i Jämtlands län, enkät mars 2020PDF


Näringslivssuport via Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen startar en Näringslivssupport för att stötta företagare i länet på uppdrag av politiken med anledning av corona/covid-19. Detta i syfte att anordna en samlingspunkt för företagare för att mildra effekten av det rådande läget.

 

Möjlighet finns att prata med personer som kan ge information kring vad som gäller i den nya situationen som många företagare befinner sig i.

Näringslivssupporten kommer att kunna ge information om

  • Vad innebär statens räddningspaket för företagare?
  • Hur ser lägesbilden ut för företagare i länet?

Hur fungerar det?

Näringslivssupporten kommer att vara bemannad kl. 8 – 17 varje vardag med start från imorgon den 26 mars kl. 8. Företagare kan komma i kontakt med Näringslivssupporten på följande sätt:

Telefon: 073 – 508 94 13

E-post: naringslivssupport@regionjh.se

Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare

Det blir en annorlunda sommar i år och för att så många som möjligt ska kunna njuta av den på ett säkert sätt är ni, Sveriges företag, organisationer och arrangörer av verksamheter, mycket viktiga.

 

Vi vet att ni är många som anstränger er för att hantera riskerna kring covid-19 och att du som verksamhetsutövare tar ett stort ansvar för att vidta åtgärder som minskar spridningen av sjukdomen. För att underlätta det arbetet har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sammanställt en checklista och information samt goda exempel på åtgärder.

 

Här kan du ta del av checklistan och exempel för olika verksamheter >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information med anledning av Covid-19 för kulturutövare i Jämtlands län

Den nuvarande pandemin drabbar hela samhället och effekterna för kulturen är på många håll akuta. Kulturen inom Regional utveckling har lagt upp en sida som du hittar här>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Där finns tips på stöd. Sidan uppdateras löpande under coronakrisen.

Tillväxtverkets information om bla korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. Detta är en viktig åtgärd nu när många företag är pressade med anledning av covid-19.

 

Mer information finns på Tillväxtverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samlad myndighetsinformation till företag via verksamt.se

verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns samlatd information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Information till företagare inom besöksnäringen via visita.se

visita.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns medlemsinformation till dig som har ett företag inom besöksnäringen angående coronaviusets påverkan.

Folkhälsomyndighetens information

​Vi vill uppmärksamma er alla på att Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har en bra sida med allmänna råd hur du skyddar dig själv och andra, UD:s råd angående resor och frågor och svar på ofta förekommande frågor.

Nya regler för restauranger och krogar

Nu vidtas flera åtgärder för att bromsa takten i spridningen av covid-19 i Sverige. Det handlar om krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. Dessutom uppmanar Folkhälsomyndigheten till försiktighet under vistelse i fjäll- och glesbygdsområden, där risken för överbelastning av hälso- och sjukvården behöver minskas.

 

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Livsmedelsverkets frågor och svar till företag angående coronaviruset

Läs mer på Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut om att skjuta upp debitering av årliga kontroll- och tillsynsavgifter för miljö-och livsmedelstillsyn i Ragunda kommun

Bygg- och miljönämnden vill underlätta för företag och andra verksamheter under en svår period och beslutar att fram till den 31 augusti 2020 skjuta upp debitering av de fasta årliga kontroll- och tillsynsavgifterna inom miljö- och livsmedelstillsynen.


För de som redan erhållit faktura för fast årlig kontroll- och tillsynsavgift verksamhetsåret 2020, ges möjlighet att ansöka om anstånd med betalning av avgiften.


Beslutet gäller verksamheter med fast årlig avgift samt tillsynsavgifter. Kommunens egna verksamheter omfattas inte av detta beslut.


Anstånd söks hos Bygg- och miljönämnden. Maila kontaktuppgifter och orsak till: bygg.miljo@ragunda.se

 

Har du frågor? Kontakta Kundcenter 0696-68 20 00


Samlad företagsinformation på Skatteverket

skatteverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns samlad information som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset.

Råd om arbetsmiljö på arbetsmiljöverkets webbplats

För att veta hur du som arbetsgivare ska agera utifrån vad din organisation jobbar med behöver du arbeta systematiskt med ditt arbetsmiljöarbete. Läs mer på arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om Riksbankens lån till företag via bankerna

Riksbankens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du information om Riksbankens lån till företag via bankerna.

Vad gäller för evenemang och möten?

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.


För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.


Här finns mer information, vilka allmänna åtgärder som bör vidtas och verktyg för riskbedömning: Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Hur kan jag skydda mig och andra från smittspridning?

I februari och mars, då både säsongsinfluensa och vinterkräksjuka förekommer, är det extra viktigt att tänka på den egna hygienen. Det är viktigt även för att förhindra luftvägsinfektioner, däribland covid-19.

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Undvik att röra vid ansikte eller ögon.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.

Vad gör Ragunda kommun?

Ragunda kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har återkommande samverkan med Länsstyrelsen i Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och övriga kommuner i länet. Verksamheterna har redan idag väl inarbetade rutiner och riktlinjer, bland annat kring hygien inom förskola, skola och äldreomsorg. Dessa fortsätter vi att följa precis som tidigare. Som en extra försiktighetsåtgärd ser kommunen över planer och rutiner gällande smittspridning.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2020-07-16 av Carina Landin