Stöd - och omsorgsförvaltningens arbete mot covid-19

Från och med 1 oktober upphör det tillfälliga besöksförbudet på våra äldreboenden att gälla, men även fortsättningsvis är det naturligtvis viktigt att skydda de sköra personer som bor på särskilda boenden för äldre från covid-19.

Nya rutiner för besök på äldreboenden

För att fortsätta minska risken för smittspridning kommer följande gälla för våra äldreboenden i Ragunda kommun:

 • Dörrarna hålls låsta.
 • Vi ser gärna att anhöriga meddelar till avdelningen när de avser att besöka boendet.

Nipängen, Bispgården

0696-68 12 26 eller

Brun grupp : 076-11 11 768

Gul grupp: 076- 11 11 986

Blå grupp: 072-57 34 516

Nyviksvägen, Hammarstrand

0696-68 20 13 eller 0696-68 20 67 eller

Avdelning A -68 20 51

Avdelning B – 68 20 52

Avdelning C – 68 21 01

Avdelning D – 68 21 02

Avdelning Eken – 68 20 50

Bergegården, Stugun

Avdelningsnummer: 0695-76 10 51


I samband med att man kommer överens om tidpunkt för besöket informeras anhörig om att:
• besökare ska stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär
• ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket
• max vara två personer som besöker en person på boendet samtidigt så att man kan undvika trängsel
• besöksrutinerna kan ändras vid lokala utbrott.

Vid besöket

 • anhöriga ringer på dörren, blir upphämtade av personal som följer med till lägenheten/ alternativt utsett besöksrum.
 • anhöriga får ta med eget fika.
 • viktigt att anhöriga håller sig i sin anhörigs lägenhet /utsett besöksrum
 • när besöket är slut och anhörig önskar gå hem – tryck då på larmknappen, så kommer personal och följer till utgången.
 • besökare får skriva sitt namn i loggbok – detta för att underlätta eventuell smittspårning.

Extra information om hygienrutiner

Vi följer och informerar extra om våra hygienrutiner.

Delar av daglig verksamhet stängda

Vi har fortsatt stängd verksamhet för PRO, Svenska kyrkan och andra föreningar på våra äldreboenden.

Hur hanterar vi misstänkt smitta inom vår verksamhet?

Om vi har en konstaterad smitta eller misstanke om smitta kommer vi hantera det som om det var smitta.

 • Ansvarig sjuksköterska tar kontakt med läkare i region Jämtland-Härjedalens som beslutar om provtagning.
 • Vid misstanke om smitta eller konstaterad smitta agerar vi så att vårdtagare och personal inte riskerar att smittas.
 • Erfoderlig skyddsutrustning används, exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnadsarbetet.

Om jag vill träffa min anhörig digitalt, hur gör jag då?

Ta kontakt med ansvarig enhetschef på dagtid (kl.8–17) för att boka ett digitalt möte. Innan helgdagar är det viktigt att höra av er i god tid innan.


 • Nipängen, Bispgården 0696-68 12 26
 • Nyviksvägen, Hammarstrand 0696-68 20 13 eller 0696-68 20 67
 • Bergegården, Stugun 0695- 76 10 40

Digitala möten

Vi hjälper vårdtagaren så att ni kan ses digitalt via äldreboendets mobila lösning och appen Jitsi meet eller via vårdtagarens egen dator/mobiltelefon.


Jitsi meet är en tjänst för videosamtal likt Apple Facetime, Google Duo, Microsoft Skype men med fördelen att det inte kräver något konto.

Förberedelser för distansdeltagare med Jitsi Meet:

Be alla som ska delta i mötet att förbereda sina enheter:
Android/iOS : Ladda hem appen Jitsi Meet
Dator: Se till att du har en dator med webbkamera och mikrofon och surfa sedan till https://meet.jit.si/länk till annan webbplats


Tjänsten kan kräva att man installerar webbläsaren Google Chrome om man inte redan har en kompatibel webbläsare. På ev. frågor om du vill tillåta appen/websidan att komma åt webkamera och mikrofon så se till att svara Tillåt.

För att starta videomötet:

Starta appen Jitsi Meet/gå in på webbsidan
Skriv in det mötesrumsnamn du fått när du bokat ditt digitala besök. Klicka på ”Gå med”.
Alla ansluts nu till varandra i ett gemensamt mötesrum.
Mötesrummet och lösenordet behålls så länge någon är ansluten och försvinner sedan automatiskt.

Redovisning av bekräftade fall av covid-19

Från och med 6 maj kommer Ragunda kommun regelbundet informera om bekräftade fall av covid-19 inom stöd- och omsorgsförvaltningen.


20200506 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

20200513 är 1 vårdtagare bekräftat smittad.

20200520 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

20200527 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

20200610 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

20200617 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

20200624 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

20200701 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

20200708 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.


20200714

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

1

0

Nipängen, Bispgården

20200722

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

1

0

Nipängen, Bispgården

20200729

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

20200805

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

20200812

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

20200819

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

20200826

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

20200902

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

20200909

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

20200916

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

20200923

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

20200930

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

20201007

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

20201014

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

20201021

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

20201028

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2020-10-28 av Carina Landin