Stöd- och omsorgsförvaltningens arbete mot covid-19

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det finns ändå anledning att vara fortsatt försiktig när du besöker våra äldreboenden.

Trots att många boende är vaccinerade behöver det fortsätta finnas rutiner för att begränsa smittspridning gällande covid-19. Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger ett skydd mot covid-19. Därför behöver många åtgärder kvarstå.

Rutiner för besök på äldreboenden

 • Besökaren ska inte ha symtom förenliga med covid-19, eller ha träffat någon med känd covid-19 under de senaste 7 dagarna.
 • Om det i efterhand visar sig att du som besökt boendet testar positivt för covid19 bör du inom 48 timmar från besöket informera boendet så eventuell smittspårning kan påbörjas.
 • Besökare till ej fullvaccinerade rekommenderas att använda munskydd under besöket. Finns ej fullvaccinerade boende bör besökare använda munskydd i gemensamhetsutrymmen.
 • Besökare och den boende ska ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket. Handdesinfektion finns tillgängligt.
 • Besökaren rekommenderas att hålla två meters avstånd till övriga boende och personal.

Observera att besöksregler och säkerhetsrutiner kan komma att ändras med kort varsel, bland annat vid lokala utbrott av covid.

Kontaktuppgifter

Nipängen, Bispgården

0696-68 12 26 eller
Brun grupp: 076-11 11 768
Gul grupp: 076-11 11 986
Blå grupp: 072-57 34 516

Nyviksvägen, Hammarstrand

0696-68 20 13 eller 0696-68 20 67 eller
Avdelning A -68 20 51
Avdelning B – 68 20 52
Avdelning C – 68 21 01
Avdelning D – 68 21 02
Avdelning Eken – 68 20 50

Bergegården, Stugun

Avdelningsnummer: 0695-76 10 51

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Hur hanterar vi misstänkt smitta inom vår verksamhet?

Om vi har en konstaterad smitta eller misstanke om smitta kommer vi hantera det som om det var smitta.

 • Ansvarig sjuksköterska tar kontakt med läkare i region Jämtland-Härjedalens som beslutar om provtagning.
 • Vid misstanke om smitta eller konstaterad smitta agerar vi så att vårdtagare och personal inte riskerar att smittas.
 • Erfoderlig skyddsutrustning används, exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnadsarbetet.

Om jag vill träffa min anhörig digitalt, hur gör jag då?

Ta kontakt med ansvarig enhetschef på dagtid (kl.8–17) för att boka ett digitalt möte. Innan helgdagar är det viktigt att höra av er i god tid innan.

 • Nipängen, Bispgården 0696-68 12 26
 • Nyviksvägen, Hammarstrand 0696-68 20 13 eller 0696-68 20 67
 • Bergegården, Stugun 0695- 76 10 40

Digitala möten

Vi hjälper vårdtagaren så att ni kan ses digitalt via äldreboendets mobila lösning och appen Jitsi meet eller via vårdtagarens egen dator/mobiltelefon.

Jitsi meet är en tjänst för videosamtal likt Apple Facetime, Google Duo, Microsoft Skype men med fördelen att det inte kräver något konto.

Förberedelser för distansdeltagare med Jitsi Meet:

Be alla som ska delta i mötet att förbereda sina enheter:
Android/iOS : Ladda hem appen Jitsi Meet
Dator: Se till att du har en dator med webbkamera och mikrofon och surfa sedan till https://meet.jit.si/ Länk till annan webbplats.

Tjänsten kan kräva att man installerar webbläsaren Google Chrome om man inte redan har en kompatibel webbläsare. På ev. frågor om du vill tillåta appen/websidan att komma åt webkamera och mikrofon så se till att svara Tillåt.

För att starta videomötet:

Starta appen Jitsi Meet/gå in på webbsidan
Skriv in det mötesrumsnamn du fått när du bokat ditt digitala besök. Klicka på ”Gå med”.
Alla ansluts nu till varandra i ett gemensamt mötesrum.
Mötesrummet och lösenordet behålls så länge någon är ansluten och försvinner sedan automatiskt.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad