Stöd - och omsorgsförvaltningens arbete mot covid-19

För att skydda utsatta riskgrupper är det nu extra viktigt att minimera sina sociala kontakter vid symtom på sjukdom. Äldre personer och särskilt de med hjärtkärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck anges som en utsatt riskgrupp för coronaviruset.

Beslut angående växelvård

Genom dialog kan personer med växelvårdsbeslut tillfälligt få sina beslut pausade. Detta eftersom att vi vill minska flödet in och ut på våra avdelningar där våra mest sårbara personer befinner sig.

Matlådor

Matlådorna kan se lite se annorlunda under en period. Det kan innebära att matlådorna innehåller lite enklare maträtter och att det serveras liknande maträtter vid flera tillfällen.

Eventuella framtida åtgärder

Vid personalbortfall till följd av covid-19 kommer vi att behöva vidta andra åtgärder. Exempelvis kommer via att prioritera insatser och eventuellt erbjuda korttidsplats i de fall vi bedömer att vi inte kan ge tillräcklig bra omvårdnad i hemmet. Allt för att den enskilde ska kunna garanteras bästa omvårdnad.

 

Prioritering sker enligt följande:

  1. Omvårdnadsinsatser, läkemedel och mat.
  2. Insatser som städ, ledsagning, avlösning i hemmet, social samvaro och boendestöd

Insatser inom prioritering 2 kan komma att helt ställas in.

Vad gör vi för att minimera smittspridning?

Besöksförbud på äldreboenden och stängda dörrar

Från och med 1 april gäller besöksförbud på samtliga äldreboenden i Sverige efter ett regeringsbeslut. Detta är för att minska spridningen av covid-19 och skydda våra mest sårbara.

Undantag ges för anhöriga till personer som vårdas i livets slutskede, under förutsättning att de är friska. För att få klartecken till besök, kontakta respektive boendes chef via telefon.

 

Extra information om hygienrutiner

Vi följer och informerar extra om våra hygienrutiner.

Delar av daglig verksamhet stängs

Vi avråder alla besök och det innebär också att PRO, kyrkan och andra föreningar tillsvidare får ställa in planerade aktiviteter.


Hur hanterar vi misstänkt smitta inom vår verksamhet?

Om vi har en konstaterad smitta eller misstanke om smitta kommer vi hantera det som om det var smitta.

  • Ansvarig sjuksköterska tar kontakt med läkare i region Jämtland-Härjedalens som beslutar om provtagning.
  • Vid misstanke om smitta eller konstaterad smitta agerar vi så att vårdtagare och personal inte riskerar att smittas.
  • Erfoderlig skyddsutrustning används, exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnadsarbetet.


Vad kan du som anhörig göra?

Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Verksamheten har tillgång till Ipad och kan hjälpa till med digitala möten.

Hur får jag träffa min närstående på särskilt boende?

Ta kontakt med ansvarig enhetschef för planering av träff utomhus med din närstående.

Nipängen, Bispgården 0696-68 12 26

Nyviksvägen, Hammarstrand 0696-68 20 13 eller 0696-68 20 67

Bergegården, Stugun 0695- 76 10 40


Redovisning av bekräftade fall av covid-19

Från och med 6 maj kommer Ragunda kommun regelbundet informera om bekräftade fall av covid-19 inom stöd- och omsorgsförvaltningen.


20200506 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

20200513 är 1 vårdtagare bekräftat smittad.

20200520 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

20200527 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2020-06-01 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster