Stöd - och omsorgsförvaltningens arbete mot covid-19

Just nu ser vi en ökad spridning av Omikron-varianten av Covid-19 i samhället. Med anledning av detta så skärper vi våra rutiner och Ragunda Kommun vädjar nu till dig som är anhörig att anmäla ditt besök i god tid innan, alternativt undvika besök på kommunens särskilda boenden och gruppbostäder under januari/februari 2022.

Vi kommer att behöva nya kollegor som vill göra nytta med kort varsel.

Covid-19 gör att fler är hemma från arbetet än vanligt. Ragunda kommun söker därför nya kollegor som vill göra nytta med kort varsel. Här anmäler du snabbt ditt intresse för tillfälligt vikariat inom stöd och omsorg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vi kommer att kontakta dig när behov uppstår.

Det är klarlagt att Omikron-varianten även kan spridas av vaccinerade personer. Dock ger vaccination fortsatt ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, vilket gör det möjligt att under vissa restriktioner besöka sina anhöriga på våra äldreboenden.

Rutiner för besök på äldreboenden

 • Dörrarna hålls låsta.
 • Vi vädjar till er att ni bokar era besök i förväg. Se kontaktuppgifter nedan.
 • Vi påminner om fortsatt försiktighet. Håll fysisk distans enligt nationella rekommendationer. Säkerställ att du är fri från symtom vid ankomst, även mycket lindriga besvär, som överensstämmer med covid-19.
 • Säkerställ att ingen i ditt hushållet har träffat någon med konstaterad covid-19 eller har träffat någon med covid-19 symtom de senaste 14 dagarna.
 • Alla besökare och den boende ska ha god handhygien, bära munskydd, samt hosta och nysa i armvecket. Handdesinfektions finns tillgängligt.
 • På helgerna önskar Ragunda kommun att eventuella besökare kommer på , för att underlätta för personalen.

Nipängen, Bispgården

0696-68 12 26 eller
Brun grupp: 076-11 11 768
Gul grupp: 076-11 11 986
Blå grupp: 072-57 34 516

Nyviksvägen, Hammarstrand

0696-68 20 13 eller 0696-68 20 67 eller
Avdelning A -68 20 51
Avdelning B – 68 20 52
Avdelning C – 68 21 01
Avdelning D – 68 21 02
Avdelning Eken – 68 20 50

Bergegården, Stugun

Avdelningsnummer: 0695-76 10 51

Vid ankomst till boendet

 • Anhöriga ringer på dörren, blir upphämtde av personal som följer med till lägenheten/alternativt utsett besöksrum.
 • Besökare ska skriva sitt namn i loggbok – detta för att underlätta eventuell smittspårning.
 • Besökare får besvara frågor i en symptomlista för att säkerställa hälsostatus. Om någon fråga i listan besvaras med ett ja, avråder vi från besök.
 • Besökare till anhörig ska använda munskydd som tillhandahålls och skall bäras under hela besöket.

Vid besöket

 • Viktigt att anhöriga håller sig i sin anhörigs lägenhet/utsett besöksrum.
 • Gör korta besök. Vi råder till att besöken varar en halvtimme till en timme.
 • När besöket är slut och anhörig önskar gå hem – tryck då på larmknappen, så kommer personal och följer till utgången.

Vi avråder från

 • Håll fysisk distans enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Observera att besöksreglerna och säkerhetsrutinerna kan komma att ändras med kort varsel, bland annat vid lokala utbrott av covid.

Du som har anhöriga som vårdas i livets slutskede får självklart finnas hos din anhörige, kontakta avdelningen inför ditt besök.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Hur hanterar vi misstänkt smitta inom vår verksamhet?

Om vi har en konstaterad smitta eller misstanke om smitta kommer vi hantera det som om det var smitta.

 • Ansvarig sjuksköterska tar kontakt med läkare i region Jämtland-Härjedalens som beslutar om provtagning.
 • Vid misstanke om smitta eller konstaterad smitta agerar vi så att vårdtagare och personal inte riskerar att smittas.
 • Erfoderlig skyddsutrustning används, exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnadsarbetet.

Om jag vill träffa min anhörig digitalt, hur gör jag då?

Ta kontakt med ansvarig enhetschef på dagtid (kl.8–17) för att boka ett digitalt möte. Innan helgdagar är det viktigt att höra av er i god tid innan.

 • Nipängen, Bispgården 0696-68 12 26
 • Nyviksvägen, Hammarstrand 0696-68 20 13 eller 0696-68 20 67
 • Bergegården, Stugun 0695- 76 10 40

Digitala möten

Vi hjälper vårdtagaren så att ni kan ses digitalt via äldreboendets mobila lösning och appen Jitsi meet eller via vårdtagarens egen dator/mobiltelefon.

Jitsi meet är en tjänst för videosamtal likt Apple Facetime, Google Duo, Microsoft Skype men med fördelen att det inte kräver något konto.

Förberedelser för distansdeltagare med Jitsi Meet:

Be alla som ska delta i mötet att förbereda sina enheter:
Android/iOS : Ladda hem appen Jitsi Meet
Dator: Se till att du har en dator med webbkamera och mikrofon och surfa sedan till https://meet.jit.si/ Länk till annan webbplats.

Tjänsten kan kräva att man installerar webbläsaren Google Chrome om man inte redan har en kompatibel webbläsare. På ev. frågor om du vill tillåta appen/websidan att komma åt webkamera och mikrofon så se till att svara Tillåt.

För att starta videomötet:

Starta appen Jitsi Meet/gå in på webbsidan
Skriv in det mötesrumsnamn du fått när du bokat ditt digitala besök. Klicka på ”Gå med”.
Alla ansluts nu till varandra i ett gemensamt mötesrum.
Mötesrummet och lösenordet behålls så länge någon är ansluten och försvinner sedan automatiskt.

Delar av daglig verksamhet stängda

Vi har fortsatt stängd verksamhet för PRO, Svenska kyrkan och andra föreningar på våra äldreboenden.

Smittläge inom vård och omsorg

Tisdag 11 januari kl.09.00

Antal smittade brukare: 0

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad