Stöd - och omsorgsförvaltningens arbete mot covid-19

För att skydda utsatta riskgrupper är det nu extra viktigt att minimera sina sociala kontakter vid symtom på sjukdom. Äldre personer och särskilt de med hjärtkärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck anges som en utsatt riskgrupp för coronaviruset.

Beslut angående växelvård

Genom dialog kan personer med växelvårdsbeslut tillfälligt få sina beslut pausade. Detta eftersom att vi vill minska flödet in och ut på våra avdelningar där våra mest sårbara personer befinner sig.

Matlådor

Matlådorna kan se lite se annorlunda under en period. Det kan innebära att matlådorna innehåller lite enklare maträtter och att det serveras liknande maträtter vid flera tillfällen.

Eventuella framtida åtgärder

Vid personalbortfall till följd av covid-19 kommer vi att behöva vidta andra åtgärder. Exempelvis kommer via att prioritera insatser och eventuellt erbjuda korttidsplats i de fall vi bedömer att vi inte kan ge tillräcklig bra omvårdnad i hemmet. Allt för att den enskilde ska kunna garanteras bästa omvårdnad.

 

Prioritering sker enligt följande:

 1. Omvårdnadsinsatser, läkemedel och mat.
 2. Insatser som städ, ledsagning, avlösning i hemmet, social samvaro och boendestöd

Insatser inom prioritering 2 kan komma att helt ställas in.

Vad gör vi för att minimera smittspridning?

Besöksförbud på äldreboenden och stängda dörrar

Från och med 1 april gäller besöksförbud på samtliga äldreboenden i Sverige efter ett regeringsbeslut. Detta är för att minska spridningen av covid-19 och skydda våra mest sårbara.

Undantag ges för anhöriga till personer som vårdas i livets slutskede, under förutsättning att de är friska. För att få klartecken till besök, kontakta respektive boendes chef via telefon.

 

Extra information om hygienrutiner

Vi följer och informerar extra om våra hygienrutiner.

Delar av daglig verksamhet stängs

Vi avråder alla besök och det innebär också att PRO, kyrkan och andra föreningar tillsvidare får ställa in planerade aktiviteter.


Hur hanterar vi misstänkt smitta inom vår verksamhet?

Om vi har en konstaterad smitta eller misstanke om smitta kommer vi hantera det som om det var smitta.

 • Ansvarig sjuksköterska tar kontakt med läkare i region Jämtland-Härjedalens som beslutar om provtagning.
 • Vid misstanke om smitta eller konstaterad smitta agerar vi så att vårdtagare och personal inte riskerar att smittas.
 • Erfoderlig skyddsutrustning används, exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnadsarbetet.


Vad kan du som anhörig göra?

Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Verksamheten har tillgång till Ipad och kan hjälpa till med digitala möten. Boka möte genom att kontakta:

 • Nipängen, Bispgården 0696-68 12 26
 • Nyviksvägen, Hammarstrand 0696-68 20 13 eller 0696-68 20 67
 • Bergegården, Stugun 0695- 76 10 40

Får jag hämta min anhörig på säbo?

Nej. Om du gör det kan din anhörig inte komma tillbaka till boendet utan att personen har testats för Covid 19 som du får ombesörja. Svaret kan ta flera dagar.

Om jag vill träffa min anhörig hur gör jag då? Kan vi träffas digitalt?

Ta kontakt med ansvarig enhetschef på dagtid (8–17) för att undersöka möjligheten att träffa din anhörige utomhus eller boka ett digitalt möte. Innan helgdagar är det viktigt att höra av er i god tid innan.


 • Nipängen, Bispgården 0696-68 12 26
 • Nyviksvägen, Hammarstrand 0696-68 20 13 eller 0696-68 20 67
 • Bergegården, Stugun 0695- 76 10 40


Om ett fysiskt besök är möjligt är det viktigt att tänka på att ni måste hålla avstånd och att besöket kommer ske utomhus. Ta inte med er fika eller mat till er anhöriga.

Digitala möten

Vi hjälpe vårdtagaren så att ni kan ses digitalt via äldreboendets mobila lösning och appen Jitsi meet eller via vårdtagarens egen dator/mobiltelefon.

 

Jitsi meet är en tjänst för videosamtal likt Apple Facetime, Google Duo, Microsoft Skype men med fördelen att det inte kräver något konto.


Förberedelser för distansdeltagare med Jitsi Meet:

Be alla som ska delta i mötet att förbereda sina enheter:
Android/iOS : Ladda hem appen Jitsi Meet
Dator: Se till att du har en dator med webbkamera och mikrofon och surfa sedan till https://meet.jit.si/länk till annan webbplats


Tjänsten kan kräva att man installerar webbläsaren Google Chrome om man inte redan har en kompatibel webbläsare. På ev. frågor om du vill tillåta appen/websidan att komma åt webkamera och mikrofon så se till att svara Tillåt.


För att starta videomötet:
Starta appen Jitsi Meet/gå in på webbsidan
Skriv in det mötesrumsnamn du fått när du bokat ditt digitala besök. Klicka på ”Gå med”.
Alla ansluts nu till varandra i ett gemensamt mötesrum.
Mötesrummet och lösenordet behålls så länge någon är ansluten och försvinner sedan automatiskt.

Redovisning av bekräftade fall av covid-19

Från och med 6 maj kommer Ragunda kommun regelbundet informera om bekräftade fall av covid-19 inom stöd- och omsorgsförvaltningen.


20200506 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

20200513 är 1 vårdtagare bekräftat smittad.

20200520 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

20200527 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

20200610 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

20200617 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

20200624 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

20200701 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.

20200708 är 0 vårdtagare bekräftat smittade.


20200714

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

1

0

Nipängen, Bispgården

20200722

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

1

0

Nipängen, Bispgården

20200729

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

20200805

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

20200812

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2020-08-12 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster