Stöd - och omsorgsförvaltningens arbete mot covid-19

Tillfälligt lokalt besöksförbud återinförs på särskilda boenden i Ragunda kommun från och med onsdag den 13 januari 2021 till och med 2 februari 2021.

Folkhälsomyndigheten har idag måndag beslutat om tillfälliga besöksförbud på särskilda boenden för äldre i Ragunda kommun. Förbudet gäller från 13 januari 2021 till och med 2 februari 2021 och gäller på samtliga särskilda boenden i kommunen.

Ragunda kommun är en av de kommuner som har varit relativt förskonade från Covid-19 smitta. Inte desto mindre har verksamheten varit hårt prövad av oro, behov av extra personal vid misstanke om smitta och personal som stannat hemma på grund av symtom. Besöksförbudet ger utrymme för ordinarie medarbetare att stödja vikarier och ta hand om vårdtagarna istället för att organisera för besök och förbudet hindrar också åtminstone en väg för smittan att komma in.

Möjligheten att träffa sina anhöriga via digitala möten kvarstår. Ta kontakt med ansvarig enhetschef på dagtid (kl.8–17) för att boka ett digitalt möte. Innan helgdagar är det viktigt att höra av er i god tid innan.

 • Nipängen, Bispgården 0696-68 12 26
 • Nyviksvägen, Hammarstrand 0696-68 20 13 eller 0696-68 20 67
 • Bergegården, Stugun 0695- 76 10 40

Ragunda kommun har påbörjat vaccinationer av medborgare på särskilda boenden och dessa kommer att fortsätta enligt plan.

Hur hanterar vi misstänkt smitta inom vår verksamhet?

Om vi har en konstaterad smitta eller misstanke om smitta kommer vi hantera det som om det var smitta.

 • Ansvarig sjuksköterska tar kontakt med läkare i region Jämtland-Härjedalens som beslutar om provtagning.
 • Vid misstanke om smitta eller konstaterad smitta agerar vi så att vårdtagare och personal inte riskerar att smittas.
 • Erfoderlig skyddsutrustning används, exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnadsarbetet.

Om jag vill träffa min anhörig digitalt, hur gör jag då?

Ta kontakt med ansvarig enhetschef på dagtid (kl.8–17) för att boka ett digitalt möte. Innan helgdagar är det viktigt att höra av er i god tid innan.

 • Nipängen, Bispgården 0696-68 12 26
 • Nyviksvägen, Hammarstrand 0696-68 20 13 eller 0696-68 20 67
 • Bergegården, Stugun 0695- 76 10 40

Digitala möten

Vi hjälper vårdtagaren så att ni kan ses digitalt via äldreboendets mobila lösning och appen Jitsi meet eller via vårdtagarens egen dator/mobiltelefon.

Jitsi meet är en tjänst för videosamtal likt Apple Facetime, Google Duo, Microsoft Skype men med fördelen att det inte kräver något konto.

Förberedelser för distansdeltagare med Jitsi Meet:

Be alla som ska delta i mötet att förbereda sina enheter:
Android/iOS : Ladda hem appen Jitsi Meet
Dator: Se till att du har en dator med webbkamera och mikrofon och surfa sedan till https://meet.jit.si/länk till annan webbplats

Tjänsten kan kräva att man installerar webbläsaren Google Chrome om man inte redan har en kompatibel webbläsare. På ev. frågor om du vill tillåta appen/websidan att komma åt webkamera och mikrofon så se till att svara Tillåt.

För att starta videomötet:

Starta appen Jitsi Meet/gå in på webbsidan
Skriv in det mötesrumsnamn du fått när du bokat ditt digitala besök. Klicka på ”Gå med”.
Alla ansluts nu till varandra i ett gemensamt mötesrum.
Mötesrummet och lösenordet behålls så länge någon är ansluten och försvinner sedan automatiskt.

Delar av daglig verksamhet stängda

Vi har fortsatt stängd verksamhet för PRO, Svenska kyrkan och andra föreningar på våra äldreboenden.

Redovisning av bekräftade fall av covid-19

Från maj 2020 redovisar Ragunda kommun regelbundet informera om bekräftade fall av covid-19 inom stöd- och omsorgsförvaltningen.

Maj 2020 - December 2020

Tre bekräftade fall av covid-19 bland vårtagare redovisades under denna period:

 • 2020-05-13 var 1 vårdtagare bekräftat smittad.
 • 2020-07-14 var 1 vårdtagare bekräftat smittad på Nipängen i Bispgården.
 • 2020-07-22 var 1 vårdtagare bekräftat smittad på Nipängen i Bispgården.

Redovisning från Januari 2021

2021-01-08

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

2021-01-13

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

2021-01-20

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

0

0

-

2021-01-25

Vårdtagare

Personal

Särskilda boende där smitta finns just nu

6

2

Bergegården i Stugun

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad av Niclas Jarlås