Din krisberedskap

Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar en tid utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning.

Människan behöver tillgodose sig vissa grundbehov för att fungera. Har vi inte tillgång till vatten, mat, värme, sömn eller trygghet så ger det psykiska och fysiska effekter ganska snabbt.

Störningar i samhället

Samhället är idag mycket känsligare för störningar än vad det var förr. Idag kan det räcka med ett oväder eller elavbrott för att det ska bli allvarliga problem med försörjningen för många. Även hushållen är idag sämre rustade för störningar då många inte är förberedda på att klara sig på egen hand utan hjälp från samhällets funktioner.

Läs mer på länkarna nedan och se över din krisberedskap!

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

2018 delades broschyren Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ut till alla hushåll i Sverige. Där finns information om hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.