El

Strömavbrott uppstår oftast vid stormar, åsknedslag eller som en konsekvens av andra extrema väderförhållanden.

Vårt samhälle är känsligt för strömbortfall och det kan ta lång tid innan elen återställs. Förbered dig själv genom att lagra batterier och ljus i hemmet för minst 3 dagars användning.

 

  • Ljus med öppen flamma ger värme och ljus men är en brandfara.
  • Manuella handvevade radios möjliggör mottagning av information via radio utan elektricitet.
  • Använd inte generatorer eller andra strömproducerande maskiner som är bränsledrivna inomhus. Risk för koldioxidförgiftning.
  • Använd inte ljus med öppen låga där det finns gaser. Risk för explosion.
  • Lagra batterier ljummet för att bibehålla den lagrade energin. Kyla påverkar batterier negativt.
  • Koppla ur all känslig elektronisk apparatur.
  • Lämna någon enstaka lampa påslagen, även om strömmen är borta, för att indikera när elen återställs.


Uppdaterad