Extra ordinära händelser och kriser

Vad är en extraordinär händelse?

Med extraordinär händelse avses sådan händelse som:

  • Avviker från det normala
  • Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • Kräver skyndsamma insatser

För att du som kommuninvånare ska känna dig trygg och säker har alla kommuner enligt lag uppdrag att ta fram planer för hur man ska hantera extraordinära händelser. En särskild nämnd, krisledningsnämnden, kan inkallas och får bland annat överta beslut som normalt åligger andra nämnder.  


Krisledningsnämnden i Ragunda >>öppnas i nytt fönster


 


Uppdaterad 2019-03-04 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster