Dammbrott kan leda till att stora områden svämmar över

​Indalsälven

Indalsälven är en av Sveriges vattenrikaste älvar och har sedan sekelskiftet blivit kraftigt utbyggd för elproduktion. Den börjar sin resa mot Bottenhavet uppe i Jämtlandsfjällen och rinner ut ett par mil norr om Sundsvall i Klingerfjärden. Det totala avrinningsområdet är 26 727 km², tillsammans med biflödena Järpströmmen, Långan, Hårkan och Ammerån


Indalsälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar.


I Indalsälven finns ungefär 14 anläggningar varav 9 stycken är belägna i Ragunda kommun. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över. I Västernorrland och Jämtlands län har ett arbete genomförts med att ta fram hur ett sådant dammbrott skulle kunna påverka samhällen utefter älven.

Vad händer vid ett dammbrott?

Vid ett dammbrott kommer inte någon flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.


Om Midskogsdammen skulle brista tar det ungefär 2 timmar innan vattnet börjar nå till Stugun.

Så får du reda på att en damm har gått sönder eller har problem

Vid en allvarlig olycka, som till exempel gasutsläpp, en stor brand eller dammbrott varnas allmänheten i kommunen genom ett meddelande i radion P4 ”Viktigt meddelande". Du kan också få information på text-tv om vad som har hänt och vad du ska göra om du är i riskområdet.


SOS kan även sända ut ett viktigt meddelande till allmänheten genom SMS. I dagsläget får SOS skicka till personer inom ett riskområde som också har sin faktureringsadress inom området. De får då ett SMS med information om vad som hänt samt vad de rekommenderas göra härnäst.

Utrymning i riskområdet

Om det skulle bli en översvämning på grund av ett dammbrott bör du som kan ordna egen transport lämna riskområdet snarast. Har du ingen annanstans att ta vägen, ta dig till din uppsamlingsplats.


Du som bor i riskområdet och inte kan ta dig till din uppsamlingsplats får information om hur du får hjälp i radions kanal P4 i "Viktigt meddelande" till allmänheten.

Uppsamlingsplaster

Uppsamlingsplatser finns upprättade. De meddelas via våra officiella kanaler och är beroende på hur händelseförloppet ser ut.

Utrymning av skolor och annan kommunal verksamhet

Kommunal verksamhet, exempelvis förskolor, skolor och omsorgsverksamhet inom riskområdet, ansvarar för utrymning av verksamheten. Barn som inte hämtas av anhörig följer med personal till uppsamlingsplats.

Information

För att de som drabbas ska kunna få och lämna information kommer kommunen jobba aktivt med information via hemsidan, facebook osv. kommunens kundcenter kommer att förstärkas för att kunna svara på frågor. Kommunen kommer även att förmedla information till 113 13 för att allmänheten ska kunna ringa när man vill ha information om händelsen.


113 13 är ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige den 11 mars 2013. Numret är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Vem ansvarar för vad?

Dammägarna har ansvaret för att dammarna är säkra. Kommunen och räddningstjänsten ansvarar för att förebygga olyckor som orsakas av riklig nederbörd eller dammbrott. Med god beredskap och bra planering kan konsekvenserna av ett dammbrott mildras. Därför har länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen och dammägarna gjort en samordnad planering för en eventuell krissituation.

 

Frågor & Svar

Vad ska jag ta med mig om jag måste lämna mitt hem?
Viktigast är att du får med dig eventuella mediciner, plånbok och mobiltelefon. Du kan räkna med att du behöver vara hemifrån i några dagar.


Ska jag hämta mina barn i skolan?
Skolor och förskolor ansvarar själva för att ta med barnen till en uppsamlingsplats om läget är akut.


Hur ska jag göra med min sjuka gamla mor?
Kommunens äldreboenden ansvarar själva för evakuering av de boende. Om du har någon anhörig som bor själv hemma och inte själv kan ta sig till uppsamlingsplatsen ska du ringa till kommunens informationscentral.


Får jag ta med mig mitt husdjur?
Ja.


Kan jag hjälpa till med något?
Det kan bli aktuellt med frivilliga insatser. Du kan anmäla ditt intresse till kommunens informationscentral.


Vilka broar kommer att vara framkomliga?
Räkna med att vägar och broar inom översvämningsområdet inte kommer att kunna användas under minst en vecka.


Kan det vara farligt i riskområdet?
Ja. Undvik att vistas nära översvämningsområdet. Marken kan erodera och rasa på grund av vattnets strömmar.

Länkar

Vid vårflod och riklig nederbörd kan det bli stora översvämningar utan att någon damm brister. Här kan du även se vilka områden som beräknas översvämmas Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster. vid höga flöden utan dammbrott.

100-årsflöde

Översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för ett 100-årsflöde. Sannolikheten för ett 100-årsflöde är 1 på 100 för varje enskilt år. Sannolikheten för att flödet ska inträffa en gång under 100-årsperioden är 63 % och sannolikheten för att det ska inträffa två gånger under samma period är 40 %.


Översvämningskartering max utbredning vid dammbrott

Översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för högsta beräknade flödet enligt riktlinjer för flödesdimensionering för dammar (Flödesdimensioneringsklass 1 dammar).


Som fastighetsägare har du ett eget ansvar för att skydda dig själv och din egendom. På Din säkerhets sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.får du veta mer om vad du själv kan göra.Uppdaterad