Kriget i Ukraina

Både vuxna och barn kan känna rädsla inför det oroliga omvärldsläget i Europa även om det inte finns något akut hot mot Sverige. Här kan du få lite tips och länkar om hur du kan hantera din oro men också hur du bör agera för att inte sprida vidare ogrundade rykten. Här hittar du också viktiga länkar till ansvariga myndigheter.

krisinformation.se

På krisinformation.se finns en samlad information och länkar från svenska myndigheter om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera din oro.

Ny organisation för flyktingmottagande Ukraina

Från 1 juli gäller nya regler som syftar till en jämnare fördelning av boendeplatser för flyktingar över landet. Från detta datum och framåt har Ragunda kommun ansvar för att ta emot och ordna boende för 16 flyktingar som anvisas hit från Migrationsverket, utifrån en fördelning på nationell och regional nivå.

Migrationsverket har fortfarande ansvaret för flyktingarna eftersom de inte blir folkbokförda i kommunen. Flyktingarna har samma rättigheter som asylsökande, och får ersättning från Migrationsverket. Flyktingar från Ukraina som fått skydd enligt massflyktsdirektivet får skydd i ett år med chans till förlängning av skyddet i max tre år.

Från 1 juli är det kommunens arbetsmarknads- och integrationsenhet (AMI) som är ansvarig för den kommunala samordningen kring mottagande av flyktingar från Ukraina och personer kommer under augusti månad att bosättas i kommunala lägenheter.

Mer information finns på Migrationsverkets webplats: Kommunerna tar över ansvaret för boende åt skyddsbehövande från Ukraina - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens uppdrag

Med anledning av kriget i Ukraina och den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa har Länsstyrelsen fått flera uppdrag. För att läsa mer om det besök Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Varnings och informationssystem i Sverige

Sveriges utomhusvarningssystem, Viktigt Meddelande, populärt kallad ”Hesa Fredrik”, är en del av det så kallade befolkningsskyddet och kan snabbt nå en stor del av befolkningen. Läs mer på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrum

På Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB):s hemsida hittar du information om skyddsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Klarar du dig vid en kris?

Källkritik

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Läs mer på: Källkritik - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen - Söker du jobb och är från Ukraina?/Ви прибули з України та шукаєте роботу?

Arbetsförmedlingens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om vad som gäller om du söker arbete i Sverige. Vi uppdaterar sidan löpande.

Ви переїхали до Швеції через вторгнення Росії до України? Ось інформація для тих, хто шукає роботу в Швеції. Ми постійно оновлюємо цю сторінку: Arbetsförmedlingens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Att anställa en person från Ukraina

Vill du anställa en person som kommit till Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina? På arbetsförmedlingens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om vad som gäller.

Anmälan om frivilliga insatser till flyktingar från Ukraina

Ragunda kommun samarbetar med Hembygdsföreningarna (Fors, Ragunda, Selet, Stugun), Studieförbundet Vuxenskolan, Röda Korset, Stugubygdens framtid och Svenska kyrkan angående frivilliga insatser inför en möjlig, kommande flyktingström från Ukraina till vår kommun.

Nu finns en e-tjänst där du kan anmäla exempelvis om du har husrum, kläder, hygienartiklar, transporthjälp eller annat att erbjuda.

Fyll i vilken typ av hjälp du har att erbjuda och dina kontaktuppgifter. Sedan kontaktar någon av de ovanstående föreningarna/organisationerna dig om det blir aktuellt att använda oss av det du har att dela med dig av.

Här hittar du e-tjänsten: Samordning av frivilliga initiativ för flyktingar från Ukraina Länk till annan webbplats.

Viktigt att veta om du erbjuder flyktingar boende

Migrationsverket kan inte betala hyra eller annan ersättning till privatpersoner som upplåter bostäder till flyktingar

Migrationsverket har ansvar för att ordna boende åt personer som är asylsökande eller fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Migrationsverket kan inte placera personer hemma hos en privatperson, och kan därför inte betala ut ersättning till privatpersoner av juridiska skäl.

Det är däremot helt tillåtet för flyktingar att bo hos privatpersoner så länge de så önskar. Om boendesituationen inte skulle vara hållbar på sikt behöver flyktingen kontakta Migrationsverket och anmäla sitt behov av bostad. Migrationsverket ordnar då en plats i ett boende i deras regi.

Flyktingar som har behov av ekonomiskt stöd har rätt till dagersättning

Personer som söker uppehållstillstånd som asylsökande eller enligt massflyktdirektivet har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket om de inte klarar att ordna det på egen hand. För att få boende eller ersättning ska personen registrera sig personligen hos Migrationsverket.

För personer i Jämtlands län finns närmaste kontor i Sundsvall. Direkt vid ansökan kan den sökande få hjälp med mat och någonstans att bo av Migrationsverket om den sökande har ett akut behov av det. Dagersättning utgår från den dag man får sitt tillstånd beviljat för personer som söker skydd med stöd av massflyktsdirektivet.

Här finns mera information om storleken på dagersättningen och andra ersättningar man kan få i vissa fall. Det är samma regler som gäller både för asylsökande och personer som omfattas av massflyktsdirektivet:
Ekonomiskt stöd - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Övriga rättigheter som omfattas

Den som är asylsökande eller omfattas av massflyktsdirektivet har också rätt till begränsade vårdinsatser s.k. ”vård som inte kan anstå” vilket i praktiken innebär sjuk- och tandvård av akut karaktär, mödrahälsovård, vård vid abort, och preventivmedelsrådgivning. Barn under 18 år har samma rätt till vård som medborgare i landet.
Om man omfattas av massflyktsdirektivet har man även rätt att arbeta i Sverige. Det gäller även vissa asylsökande men inte alla.
Barn under 18 år har rätt till skolgång. Kontakta kommunen för mera information om detta.

Om det kommer barn som inte är i sällskap med någon av sina biologiska föräldrar

Om det finns barn under 18 år som inte är biologiska barn till någon i sällskapet ska det snarast anmälas in till kommunens socialtjänst. De räknas då som ensamkommande barn och omfattas av särskilda insatser.

Mer information

Mer information finns på Migrationsverkets hemsida:

Frågor och svar om situationen i Ukraina - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad