Extra ordinära händelser och kriser

Vid en extraordinär händelse eller större olycka i Ragunda kommun kommer information att publiceras på www.ragunda.se.

Vad är en extraordinär händelse?

Med extraordinär händelse avses sådan händelse som:

  • Avviker från det normala
  • Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • Kräver skyndsamma insatser

För att du som kommuninvånare ska känna dig trygg och säker har alla kommuner enligt lag uppdrag att ta fram planer för hur man ska hantera extraordinära händelser. En särskild nämnd, krisledningsnämnden, kan inkallas och får bland annat överta beslut som normalt åligger andra nämnder.  


Krisledningsnämnden i Ragunda >>öppnas i nytt fönster


Akutläge

Om den en större olycka eller katastrof inträffar som drabbar samhället är det viktigt att du håller dig informerad om vad som händer. Kommunen och ansvariga myndigheter har ansvar för att förmedla information om läget.

Ragunda kommun har valt www.ragunda.se som sin främsta informationskanal om något händer men självklart även facebook och radio.

Vi kommer även vid en händelse använda oss av det nationella upplysningsnumret 113 13 dit du som medborgare kan ringa för att få information om händelsen.

Ytterligare informationskällor som bör bevakas är www.krisinformation.selänk till annan webbplats

där information från många olika myndigheter sammanställs och publiceras för att underlätta överblicken över händelsen.


Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)   

För att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer finns möjlighet för i första hand räddningsledningen att begära sändning av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).      

Det finns två typer:

  • Varningsmeddelande - sänds omedelbart vid omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö.  
  • Informationsmeddelande - används för att förebygga och begränsa skador på människor egendom eller miljö. Behöver ej sändas omedelbart.  

  
Även andra myndigheter kan begära sändning i SR, SVT och TV4 av myndighetsmeddelanden. Men då utan krav på omedelbar sändning.
Mer information kan du få på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.länk till annan webbplats

Ett VMA kan även föregås av tyfonsignal Viktigt Meddelande som ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter. När du hör signalen ska du:

  • Söka skydd inomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler
  • Lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion

När faran är över startas signalen Faran Över - en ca 30 sekunder lång signal.


Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.


Uppdaterad 2018-07-23 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster