Stipendier, fonder och utmärkelser


Ragunda kommuns kulturstipendier


Ragunda kommuns kulturstipendier har till ändamål att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden, såsom litteratur, konst, teater, musik, fotokonst, konsthantverk och därmed jämförliga områden, samt inom bildningsverksamhet, hembygdsvård och naturvård.  

   

Stipendierna utdelas till personer, grupper och organisationer, som är eller har varit bosatta i Ragunda kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen. 


Stipendiesumman är 8.000 kr fördelad på:  

För mångårig kulturell insats, 4.000 kr   
Som uppmuntran för unga kreativa förmågor, 4.000 kr   


Kommunstyrelsen beslutar om utdelning av stipendierna efter ansökan eller förslag från allmänheten eller förslag inom kommunstyrelsen.  

 

Förslag med motivering på vem som ska tilldelas utmärkelsen kan lämnas till

Ragunda kommuns Kundcenter >> eller använd formuläret här>>öppnas i nytt fönster


Kulturstipendiet "Unga kreativa förmågor" gick 2018 till Morteza Golestani och kulturstipendiet för "Mångårig kulturell insats" 2018 gick till Kajsa Linderholm, Teater Oberon.

Årets Vildhuss


Ragunda kommun delar varje år ut en utmärkelse till Årets Vildhuss.


Utmärkelsen ska gå till en person som är boende i Ragunda kommun och som på ett annorlunda sätt bidragit till:

  1. Att någon har gjort något utöver det vanliga
  2. Att någon har åstadkommit något unikt mot alla odds
  3. Att någon har spridit glädje till många människor
  4. Att någon har agerat osjälviskt
  5. Att någon har arbetat länge i det tysta och gjort stor nytta
  6. Att någon har utfört ett hjältedåd   


Förslag med motivering på vem som ska tilldelas utmärkelsen kan lämnas till

Ragunda kommuns Kundcenter >> eller använd formuläret här>>öppnas i nytt fönster


Årets Vildhuss 2017 blev Dick Bewarp.


Årets Guldstjärnor

Läs om utmärkelsen Guldstjärnan här>>   

 

Årets Företagare

Läs om utmärkelsen Årets Företagare här>>

  

Stipendium ur Makarna Nils J och Kerstin Norrby´s Minnesfond

 

Tyvärr kommer det inte utdelas några stipendier under 2018 då avkastningen på kapitalet är för lågt.

Tillkomst

År 1996 var det 200 år sedan Döda Fallet bildades och i Ragunda firade man detta som ett jubileumsår. Med anledning av detta mottog kommunen tacksamt en donation från fru Märta Rausing, född Norrby, England. Donationen som är på 500 000 SEK skulle användas till en fond till minne av hennes och brodern Herjes föräldrar, makarna Nils J. och Kerstin Norrby. Familjen bodde i Hammarstrand där Nils J. Norrby bedrev åkerirörelse under 30 år från 1931.

Ändamål

Avkastningen från fonden skall användas som stipendier till ungdomar som bor och är skrivna i Ragunda kommun. Stipendiebeloppet utdelas vartannat år och skall användas till

fortbildning efter den ordinarie gymnasieutbildningen och med speciell inriktning att stimulera till ökad internationalisering.

Ansökan

Ungdomar som önskar bli stipendiat ska ansöka hos Fondstyrelsen, se adress nedan.

Av ansökan ska framgå vad den sökande vill uppnå med stipendiesumman samt en övergripande kostnadsredovisning. Betyg samt ev skriftliga rekommendationer bifogas ansökan.

 

Makarna A-O Olssons minesfond

Tillkomst

Gåvobrev

Ändamål

Enligt gåvobrevet 8 juli 1965: ”Utdelning av stipendier till ungdomar från Ragunda kommun, som bedriver eller avser att bedriva teoretiska eller praktiska studier på stadier ovanför den obligatoriska skolan och som av skolstyrelsen bedöms dels vara i behov av hjälp och dels vara utrustade med sådana personliga egenskaper, som inger välgrundade förväntningar om framgångsrika studier.

Vid jämförelse mellan olika stipendiesökande skall vid i övrigt lika förtjänster det förhållandet räknas en sökande speciellt tillgodo, att han är bördig från Krokvågs by.”

Ansökan

Ansökningperiod meddelas senare.  

Följande personer har beviljats medel 2017

Paula Dahlin

Andreas Nordenström

Julia S Lindström

Elin Lindström

Tove Dahlberg

Lukas Kangasharju

Elin Holmgren

Rasmus Schönning

Kevin Nilsson

Uppdaterad 2019-08-13 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster